Skip to content


…toate trimiterile preliminare din Romania, arhiva revistei, evenimente de drept european

Afaceri juridice europene  / European Legal Affairs / Affaires juridiques européennes / Asuntos jurídicos europeos /Rechtsangelegenheiten der Europäischen Union/ Europæiske retlige anliggender / Europeiska rättsliga angelägenheter/ Европейски правни въпросиv

REVISTA AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de instante din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Calendarul evenimentelor de drept si afaceri europene – ARDAE

link to eu law

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


link to eu law

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


C-69/17, Gamesa Wind România, hotararea din 12 septembrie 2018 [text integral]

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Irina Alexe, O meserie a viitorului: responsabilul cu protectia datelor, Revista Afaceri Juridice Europene, nr. 1-2/2018

Continued…

Posted in Note.

Tagged with , , , .


Tribunalul Specializat Cluj formuleaza o trimitere preliminara: C-500/18, Reliantco Investment and Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Judecatoria Constanta formuleaza o trimitere preliminara: C-468/18, R

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Tribunalul Ilfov formuleaza o trimitere preliminara in domeniul cooperarii judiciare în materie civilă: EP, C-530/18

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


link to dataprotection

 

*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


Curtea Constitutionala decide in cauza in care CJUE s-a pronuntat prin hotarare in cauza C-673/16, Coman si altii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Global Research Summer School, 16-21 iulie 2018, București

Continued…

Posted in Evenimente.


CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL ELEANOR SHARPSTON din 12 iulie 2018 in cauza C-495/17, Cartrans Spedition

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MELCHIOR WATHELET prezentate la 10 iulie 2018 in cauza C 478/17, IQ

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Tribunalul Sibiu hotarareste in cauza in care CJUE s-a pronuntat prin Ordonanta in cauza C-119/17, Lupean si Lupean

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C-205/18, Dospinescu si altii a fost radiata prin Ordonanta din 21 iunie 2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Concluzii AG in cauza C-147/17, Sindicatul Familia Constanța

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Ordonanta Curtii din 15 iunie 2018 C-392/17, Sindicatul Energia Oradea

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Daniel-Mihail Şandru, Interpretation and application of European Union law by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

Continued…

Posted in Studii si articole.

Tagged with .


Comparazione giuridica, Stato e memoria, 26.06.2018

Continued…

Posted in Evenimente.


C-370/18, Holunga, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-354/18, Rusu si Rusu, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Hotararea Curtii din 5 iunie 2018 in cauza Coman, C-673/16

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-353/18, Beny Alex. Prima trimitere preliminara formulata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL   EVGENI TANCHEV   prezentate la 30 mai 2018 in cauza C‑664/16, Vadan

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Graham Greenleaf, ‘European’ Data Privacy Standards Implemented in Laws Outside Europe / Standardele de confidenţialitate „europene“ implementate în legi din afara Europei. Rezumat de Cristina Camelia Iosif

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


”Îmbunătăţirea protecţiei datelor la nivel global: Consiliul Europei îşi actualizează convenţia de referinţă” Traducere de Cristina Camelia Iosif

Continued…

Posted in Reglementari.


GDPR – RGPD: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Continued…

Posted in GDPR.


25 mai 2018 – Conferinţa Data Protection Experts

Continued…

Posted in Evenimente.

Tagged with , , , , , .