Skip to content


Afaceri juridice europene  / European Legal Affairs / Affaires juridiques européennes / Asuntos jurídicos europeos /Rechtsangelegenheiten der Europäischen Union/ Europæiske retlige anliggender / Europeiska rättsliga angelägenheter/ Европейски правни въпросиv

REVISTA AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Revista Afaceri juridice europene, nr. 1/2017 numar dedicat proiectului Integrarea juridică a României în Uniunea Europeană. Un bilanţ la 10 ani – Proiect de cercetare 2017

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de instante din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Calendarul evenimentelor de drept si afaceri europene – ARDAE

AfaceriJuridiceEuropene

 

 

Afaceri juridice europene (online) = ISSN 2359 – 8980

                                                                  ISSN–L 2359 – 8980 

 ​Revista “Afaceri juridice europene” reprezinta o publicatie seriala (lunara), in format exclusiv online, inregistrata la Biblioteca Nationala a Romaniei cu descrierea Afaceri juridice europene (ONLINE ISSN 2359 – 8980, ISSN–L 2359 – 8980 ). ​

 

 

Posted in Afaceri juridice europene.


C-147/17, Sindicatul Familia Constanța şi alţii, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-134/17, Mucea

 

Trimitere preliminara a Curtii de Apel Cluj in materia dreptului muncii, inregistrata la Curtea de Justitie, C-134/17, Mucea

 

Curtea de Appel Cluj a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la Curtea de Justiție: C-134/17, Mucea

Dacă articolele 114 alin. 3, 151 şi 153 din TFUE, precum şi prevederile Directivei-cadru 89/391/CEE şi ale directivelor individuale subsecvente trebuie interpretate ca opunându-se instituirii de către un stat membru UE a unor termene şi proceduri ce limitează accesul la justiţie pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite sau speciale, cu consecinţa împiedicării lucrătorilor de a le fi recunoscute drepturile la securitate şi sănătate în muncă ce derivă din stabilirea acestor condiţii, conform reglementarilor interne enumerate în cuprinsul sesizării.

Trimiterea este asemănătoare cauzei C-133/17, Podilă şi alţii.

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Cluj

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

 

Sursa Revista Afaceri Juridice Europene, 1/2017, disponibil aici

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-133/17, Podilă și alții, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , .


C-104/17, Cali Esprou

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Bacau in materia clauzelor abuzive [Topaz Development]

 

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Hotararea din 2 martie 2017 in cauza C-245/16, Casa Noastra

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-76/17, Petrotel Lukoil si Georgescu

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


T-145/15, Romania/ Comisia: TUE anulează Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în măsura în care privește România

Continued…

Posted in Actiune in anulare.


C-69/17, Gamesa Wind România

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-81/17, Zabrus Siret, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Gerard Conway: Raţionamentul juridic al Curţii Andine de Justiţie în context comparativ [rezumat DIANA BRANZA]

Continued…

Posted in Note.


Conferinta Perspectivele Uniunii Europene. România la bilanț după un deceniu de la aderare, București, 18-19 mai 2017

Continued…

Posted in Evenimente.


C-664/16, Vădan, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Picod, Fabrice: Le juge national doit suivre la Cour de justice plutôt qu’un juge national supérieur, La Semaine Juridique – édition générale 2010 nº 43 p.2005

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Revista Afaceri juridice europene, nr. 1/2017

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


C-119/17, Lupean si Lupean, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Revista Afaceri juridice europene, nr. 12/2016 – decembrie 2016

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


C-673/16, Coman si altii: Curtea Constitutionala a Romaniei formuleaza prima trimitere preliminara la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , .


CJUE: Recomandari în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, 25.11.2016

Continued…

Posted in Reglementari.


AG Henrik Saugmandsgaard Øe – Concluzii in cauza C-632/15, Popescu

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-12/17, Dicu, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Revista Afaceri juridice europene, nr. 11/2016 – noiembrie 2016

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


Revista Afaceri juridice europene, nr. 10/2016 – octombrie 2016

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


IACOB IULIA – DEMETRA, Nucleul drepturilor cetăţeniei europene: Cauzele Zambrano şi Alokpa

Continued…

Posted in Studii si articole.


Universitatea din Bucuresti: Informaţia în procedura concurenţială. Reguli, mecanisme şi practică la nivel naţional şi european | av. dr. Dan Virgil Pascu

Continued…

Posted in Evenimente.


TEXTUL INTEGRAL AL HOTARARII CURTII IN CAUZA C-212/15, ENEFI

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-535/16, Bachman, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.