Skip to content


link to dataprotection

 

*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

*GDPR

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


…toate trimiterile preliminare din Romania, arhiva revistei, evenimente de drept european

Afaceri juridice europene  / European Legal Affairs / Affaires juridiques européennes / Asuntos jurídicos europeos /Rechtsangelegenheiten der Europäischen Union/ Europæiske retlige anliggender / Europeiska rättsliga angelägenheter/ Европейски правни въпросиv

REVISTA AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de instante din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Calendarul evenimentelor de drept si afaceri europene – ARDAE

link to eu law

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


Alexandru Georgescu, Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Adriana Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection]

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Daniel Mihail Sandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coord.), 100 de ani de drept in Romania, Editura Hamangiu, 2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale, Revista de drept public, 2018, p. 39-46

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


C-723/18, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva – trimitere preliminara formulata de Judecatoria Orastie

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-698/18, Raiffeisen Bank – trimitere preliminara formulata de Tribunalul Specializat Mures

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C-699/18, BRD Groupe Societé Générale – trimitere preliminară formulata de Tribunalul Specializat Mures

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


O noua trimitere preliminara formulata de Tribunalul Bucuresti: C-708/18, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Articolul 12 GDPR: Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Continued…

Posted in GDPR.


C-707/18, Amărăşti Land Investment, trimitere preliminara formulata de Tribunalul Timis

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , .


C-716/18, AJFP Caraş-Severin și DGRFP Timişoara, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , .


 Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-664/16, Vădan, din 21 noiembrie 2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Conferinţa Internaţională “Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Ediţia a VI-a, 2018

Continued…

Posted in Evenimente, GDPR.


Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 20 noiembrie 2018 in cauza C-147/17, Sindicatul Familia Constanța si altii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Ioan Lazar, Masurile financiar‑fiscale si politica Uniunii Europene in domeniul ajutoarelor de stat, Hamangiu, 2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Gaudeamus – lansari de carte 17 noiembrie 2018: (”Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale”/ ”Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice”

Continued…

Posted in Evenimente.


ACTELE MARII UNIRI. O sută de ani de istorie: 1918-2018 / 19 octombrie 2018, Tîrgu Mureș

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferința „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a III – a, Tîrgu Mureș, 21.10.2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

 

ALEXE SANDRU Legislatia privind protectia datelor in RomaniaIrina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

Studiu introductiv: Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor

 

NOTA EDITORILOR

 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și trebuia pus în aplicare, în mod uniform, de toate statele membre, începând cu data de 25 mai 2018. În interiorul acestui termen de doi ani autoritățile competente de la nivel european, statele membre, autorităţile de supraveghere şi operatorii ar fi trebuit să adopte măsurile legislative, tehnice şi organizatorice necesare pentru ca, începând cu 25 mai 2018, cetățenii Uniunii Europene să beneficieze pe deplin de protecția pe care noul act legislativ european le-o conferă.

Chiar dacă, în mod obișnuit, un regulament, care are aplicabilitate generală, este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele membre, nu necesită legi naţionale pentru punerea în aplicare, acest regulament general conține mai multe temeiuri, obligatorii sau facultative, potrivit cărora statele membre au competența de a reglementa diverse aspecte, prin lege națională, mai ales în ceea ce priveşte regimul sancționator, remediile și garanțiile asociate acestuia, competența autorităților de supraveghere și asigurarea independenței acestora, derogările de la aplicare, dar și definirea unor noțiuni pentru o corectă adaptare a actului legislativ european la specificul diferitelor sisteme de drept ale statelor membre.

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


100 de ani de Drept / 21 octombrie 2018, Tîrgu Mureș

Continued…

Posted in Evenimente.


Dezbaterea Rolul DPO în respectarea drepturilor persoanei vizate, 16 octombrie 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


9 octombrie 2018: Dezbaterea Abordarea Comisiei privind o „mai bună reglementare” (ARDAE-SCE-28)

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVGDPR), Editia a II-a, 13 noiembrie 2018

Continued…

Posted in Evenimente, Recenzii, bibliografie.


Decizia Curtii Constitutionale in cauza in care s-a formulat trimiterea preliminara C-673/16, Coman si altii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Proiect de cercetare Academia Română: „Consolidarea convergenței economice și monetare a Românei cu Uniunea Europeană – un demers necesar”

 

Continued…

Posted in Varia.

Tagged with .