Skip to content


Seminar Wolters Kluwer: Protecția datelor în administrația publică, 6 mai 2019. Daniel-Mihail Sandru

Continued…

Posted in Evenimente.


Afaceri juridice europene, nr. 1-2/2019

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


link to dataprotection

 

*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

*GDPR – RGPD: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

* CSDE – Proiect cercetare 2019 Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


…toate trimiterile preliminare din Romania, arhiva revistei, evenimente de drept european

Afaceri juridice europene  / European Legal Affairs / Affaires juridiques européennes / Asuntos jurídicos europeos /Rechtsangelegenheiten der Europäischen Union/ Europæiske retlige anliggender / Europeiska rättsliga angelägenheter/ Европейски правни въпросиv

REVISTA AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de instante din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Calendarul evenimentelor de drept si afaceri europene

link to eu law

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


UMFST, Targu-Mures, 31 octombrie 2019: Protectia datelor cu caracter personal. Noile tehnologii si dreptul la viata privata

Continued…

Posted in Evenimente.


An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour

Continued…

Posted in GDPR, Varia.


C-249/19, JE. Trimitere formulata de Tribunalul Bucuresti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-83/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-127/19 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” și Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Curtea de Apel Brasov a formulat o trimitere preliminara in domeniul justitiei

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-242/19 – CHEP Equipment Pooling NV, pendinte. Trimitere formulata de Tribunalul Bucuresti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-195/19, PJ. Trimitere formulata de Curtea de Apel Bucuresti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-184/19, Hecta Viticol, pendinte. Trimitere formulata de Curtea de Apel Bucuresti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C-185/19, KE, pendinte. Trimitere formulata de Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociaţia de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-108/19, Krakvet, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-81/19, Banca Transilvania, pendinte. Trimitere formulata de Curtea de Apel Cluj

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-88/19, Alianța pentru combaterea abuzurilor, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-75/19, BNP PARIBAS Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-62/19, Star Taxi App, pendinte. Trimitere preliminara formulata de Tribunalul Bucuresti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-61/19, Orange Romania, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C-10/19, Wilo Salmson France – pendinte. Trimitere preliminara formulata de Tribunalul Bucuresti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-835/18, Terracult, trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Timisoara

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-9/19, Mitliv Exim, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-759/19, OF, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-648/18, Hidroelectrica, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Trimitere preliminară referitoare la interpretarea efectelor unei Decizii a Curtii Constitutionale prin prisma principiilor securităţii raporturilor juridice şi al efectivităţii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-269/19, Banca B.

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C‑12/17, Dicu, hotararea din 4 octombrie 2018, ECLI:EU:C:2018:799

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C‑478/17, IQ – HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE (Camera a cincea) 4 octombrie 2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Daniel Mihail Șandru, Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă, Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Dezbatere: Av. dr. Dan Virgil Pascu: Nou si vechi in sanctiunile Comisiei europene pentru Google [amenzi de peste 7 miliarde de euro], 5 aprilie 2019

Continued…

Posted in Evenimente.