Skip to content


Gaudeamus – lansari de carte 17 noiembrie 2018: (”Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale”/ ”Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice”

Invitatie LANASARE SANDRU ALEXE GAUDEAMUS 2018Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale și achizițiile publice, două teme de maxim interes, vor fi dezbătute în cadrul Târgului de carte Gaudeamus de editorii celor două volume apărute la Editura Universitară (”Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale”/ ”Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice”, coordonatori: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe), împreuna cu invitații Nicolae-Dragoș Ploeșteanu-directorul Centrului pentru Protecția Datelor, Nicolae Pană-președinte LegaLITC, av. Florin Irimia, președinte AEXA, Milica Dobrota si moderator Vasile Muscalu, director Editura Universitară.

Evenimentul va avea loc, sâmbătă, 17 noiembrie 2018, de la ora 11.30, la standul Editurii Universitare din Pavilionul Central Romexpo. Editia din acest an a Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură va avea loc in perioada 14-18 noiembrie 2018.

Posted in Evenimente.


…toate trimiterile preliminare din Romania, arhiva revistei, evenimente de drept european

Afaceri juridice europene  / European Legal Affairs / Affaires juridiques européennes / Asuntos jurídicos europeos /Rechtsangelegenheiten der Europäischen Union/ Europæiske retlige anliggender / Europeiska rättsliga angelägenheter/ Европейски правни въпросиv

REVISTA AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de instante din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Calendarul evenimentelor de drept si afaceri europene – ARDAE

link to eu law

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


ACTELE MARII UNIRI. O sută de ani de istorie: 1918-2018 / 19 octombrie 2018, Tîrgu Mureș

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferința „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a III – a, Tîrgu Mureș, 21.10.2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

 

ALEXE SANDRU Legislatia privind protectia datelor in RomaniaIrina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

Studiu introductiv: Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor

 

NOTA EDITORILOR

 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și trebuia pus în aplicare, în mod uniform, de toate statele membre, începând cu data de 25 mai 2018. În interiorul acestui termen de doi ani autoritățile competente de la nivel european, statele membre, autorităţile de supraveghere şi operatorii ar fi trebuit să adopte măsurile legislative, tehnice şi organizatorice necesare pentru ca, începând cu 25 mai 2018, cetățenii Uniunii Europene să beneficieze pe deplin de protecția pe care noul act legislativ european le-o conferă.

Chiar dacă, în mod obișnuit, un regulament, care are aplicabilitate generală, este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele membre, nu necesită legi naţionale pentru punerea în aplicare, acest regulament general conține mai multe temeiuri, obligatorii sau facultative, potrivit cărora statele membre au competența de a reglementa diverse aspecte, prin lege națională, mai ales în ceea ce priveşte regimul sancționator, remediile și garanțiile asociate acestuia, competența autorităților de supraveghere și asigurarea independenței acestora, derogările de la aplicare, dar și definirea unor noțiuni pentru o corectă adaptare a actului legislativ european la specificul diferitelor sisteme de drept ale statelor membre.

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


100 de ani de Drept / 21 octombrie 2018, Tîrgu Mureș

Continued…

Posted in Evenimente.


Dezbaterea Rolul DPO în respectarea drepturilor persoanei vizate, 16 octombrie 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


9 octombrie 2018: Dezbaterea Abordarea Comisiei privind o „mai bună reglementare” (ARDAE-SCE-28)

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVGDPR), Editia a II-a, 13 noiembrie 2018

Continued…

Posted in Evenimente, Recenzii, bibliografie.


Decizia Curtii Constitutionale in cauza in care s-a formulat trimiterea preliminara C-673/16, Coman si altii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Proiect de cercetare Academia Română: „Consolidarea convergenței economice și monetare a Românei cu Uniunea Europeană – un demers necesar”

 

Continued…

Posted in Varia.

Tagged with .


link to dataprotection

 

*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


Silviu-Dorin Șchiopu – activitate in domeniul protectiei datelor

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


link to eu law

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


C-69/17, Gamesa Wind România, hotararea din 12 septembrie 2018 [text integral]

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Irina Alexe, O meserie a viitorului: responsabilul cu protectia datelor, Revista Afaceri Juridice Europene, nr. 1-2/2018

Continued…

Posted in Note.

Tagged with , , , .


Tribunalul Specializat Cluj formuleaza o trimitere preliminara: C-500/18, Reliantco Investment and Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Judecatoria Constanta formuleaza o trimitere preliminara: C-468/18, R

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Tribunalul Ilfov formuleaza o trimitere preliminara in domeniul cooperarii judiciare în materie civilă: EP, C-530/18

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Curtea Constitutionala decide in cauza in care CJUE s-a pronuntat prin hotarare in cauza C-673/16, Coman si altii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Global Research Summer School, 16-21 iulie 2018, București

Continued…

Posted in Evenimente.


CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL ELEANOR SHARPSTON din 12 iulie 2018 in cauza C-495/17, Cartrans Spedition

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MELCHIOR WATHELET prezentate la 10 iulie 2018 in cauza C 478/17, IQ

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Tribunalul Sibiu hotarareste in cauza in care CJUE s-a pronuntat prin Ordonanta in cauza C-119/17, Lupean si Lupean

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C-205/18, Dospinescu si altii a fost radiata prin Ordonanta din 21 iunie 2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Concluzii AG in cauza C-147/17, Sindicatul Familia Constanța

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Ordonanta Curtii din 15 iunie 2018 C-392/17, Sindicatul Energia Oradea

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.