Skip to content


Irina ALEXE, Funcția publică în România Centenară

Continued…

Posted in Studii si articole.


Afaceri juridice europene, nr. 1-2/2019

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


link to dataprotection

 

*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

*GDPR – RGPD: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

* CSDE – Proiect cercetare 2019 Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


…toate trimiterile preliminare din Romania, arhiva revistei, evenimente de drept european

Afaceri juridice europene  / European Legal Affairs / Affaires juridiques européennes / Asuntos jurídicos europeos /Rechtsangelegenheiten der Europäischen Union/ Europæiske retlige anliggender / Europeiska rättsliga angelägenheter/ Европейски правни въпросиv

REVISTA AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de instante din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Calendarul evenimentelor de drept si afaceri europene

link to eu law

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


CJUE: Recomandari în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, 20.07.2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Revista de Studii și Cercetări Juridice. Apel la articole pentru nr. 1/2019

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie, Varia.


Marieta Safta, Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudența Curții Constituționale. Selecție decizii pronunțate în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, Afaceri juridice europene, nr. 1-2/2019

Continued…

Posted in Curtea Constitutionala, Jurisprudenta.


Călina Jugastru, activitate in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Daniel Mihail Sandru, Aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in Evenimente, GDPR, Recenzii, bibliografie.


link to (EU) insolvency law

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Alexandru Georgescu, Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Adriana Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection]

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Daniel Mihail Sandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coord.), 100 de ani de drept in Romania, Editura Hamangiu, 2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale, Revista de drept public, 2018, p. 39-46

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


C-723/18, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva – trimitere preliminara formulata de Judecatoria Orastie

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-698/18, Raiffeisen Bank – trimitere preliminara formulata de Tribunalul Specializat Mures

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C-699/18, BRD Groupe Societé Générale – trimitere preliminară formulata de Tribunalul Specializat Mures

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


O noua trimitere preliminara formulata de Tribunalul Bucuresti: C-708/18, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Articolul 12 GDPR: Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Continued…

Posted in GDPR.


C-707/18, Amărăşti Land Investment, trimitere preliminara formulata de Tribunalul Timis

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , .


C-716/18, AJFP Caraş-Severin și DGRFP Timişoara, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , .


 Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-664/16, Vădan, din 21 noiembrie 2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Conferinţa Internaţională “Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Ediţia a VI-a, 2018

Continued…

Posted in Evenimente, GDPR.


Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 20 noiembrie 2018 in cauza C-147/17, Sindicatul Familia Constanța si altii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Ioan Lazar, Masurile financiar‑fiscale si politica Uniunii Europene in domeniul ajutoarelor de stat, Hamangiu, 2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Gaudeamus – lansari de carte 17 noiembrie 2018: (”Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale”/ ”Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice”

Continued…

Posted in Evenimente.


ACTELE MARII UNIRI. O sută de ani de istorie: 1918-2018 / 19 octombrie 2018, Tîrgu Mureș

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferința „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a III – a, Tîrgu Mureș, 21.10.2018

Continued…

Posted in Evenimente.