Skip to content


Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin, Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România

Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin, Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România - conferinta, Târgu Mureș, 30.08.2013.

Prezentarea este disponibila pe site-ul academia.edu

Comunicarea va fi prezentata in cadrul conferintei internationale  „Institutii ale procesului civil si ale executarii silite”, organizată de Camera Executorilor Judecătoreşti Tîrgu Mureş şi Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova şi Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Republica Moldova. Conferinţa va avea loc în perioada 29 – 31 august 2013 la Hotel Grand din Targu Mures.

ARDAE este partener al acestui eveniment.

Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin, Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România - conferinta, Târgu Mureș, 30.08.2013.

LUCRAREA ESTE DISPONIBILA INTEAGRAL PE SSRN

Prezentarea in PPT este disponibila pe academia.edu

Abstract: 

Abstract:
Romanian Abstract: Procedura trimiterii preliminare este o modalitate de cooperare judiciară între instanţa naţională şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), prevăzută în art. 267 TFUE. În cadrul acestui material vom avea în vedere etapa procesuală a executării silite în care este posibil ca părţile sau chiar instanţa să solicite/ invoce formularea unei cereri pentru pronunţarea unei decizii preliminare. În particular sunt examinate, în contextul respingerii cererii pentru formularea unei trimiteri preliminare, exemple pertinente din practica judiciară română.English Abstract: The preliminary ruling procedure is a means of judicial cooperation between the national court and the Court of Justice of the European Union (CJUE), provided for in article 267 TFUE. In this paper we will take into consideration the judicial phase of enforcement in which it is possible for the parties or even the courts itself to request/invoke a request for a preliminary ruling. We examine, in particular, in the context of denying the request for a preliminary ruling, pertinent examples from the Romanian case-law.

Comunicarea va fi prezentata in cadrul conferintei internationale  „ Institutii ale procesului civil si ale executarii silite”, organizată de Camera Executorilor Judecătoreşti Tîrgu Mureş şi Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova şi Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Republica Moldova. Conferinţa va avea loc în perioada 29 – 31 august 2013 la Hotel Grand din Targu Mures. In cadrul conferintei va avea loc si lansarea volumului Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept.

ARDAE este partener al acestui eveniment.

JURIDICE.roHEINONLINECEEOL

Posted in Evenimente.

Tagged with , , , , , , , , , , .