Skip to content


C-438/13, BCR Leasing

C-438/13, BCR Leasing, Hotărârea Curții din 17 iulie 2014, ECLI:EU:C:2014:2093

[CURIA]

I. Trimiterea preliminara a instantei nationale – textul trimiterii preliminare – csm1909.ro

Trimiterea preliminara a fost inregistrata la 2 august  2013.

Intrebarile preliminare din incheierea din 09.04.2013

Cu privire la interpretarea Directivei 2006/122/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în sensul de a lămuri dacă: «Poate fi considerată ca fiind o livrare cu titlu oneros în sensul art. 16 al Directivei 2006/122/CE sau, după caz, ca fiind o livrare de bunuri efectuată cu titlu oneros în sensul art. 18 al Directivei 2006/122/CE, situaţia bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing financiar care, urmare a rezilierii contractului din culpa utilizatorului, nu au fost recuperate de societatea de leasing de la utilizatorul bunului, deşi societatea de leasing a iniţiat şi derulat procedurile legale de recuperare a bunurilor, iar după reziliere societatea de leasing nu a mai încasat nicio sumă de bani aferentă utilizării bunului?»

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Bucuresti [portalul instantelor de judecata]

I.2. Stadiul procesual – primă instanță

I.3. Initiativa trimiterii – reclamanta

II. Întrebarile preliminare publicate in JO –  

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Pronuntarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Hotararea Curtii din 17 iulie 2014:

Articolele 16 și 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că imposibilitatea societății de leasing de a reuși recuperarea de la utilizator a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing financiar ulterior rezilierii acestuia din culpa utilizatorului, în pofida demersurilor întreprinse de societatea respectivă în scopul recuperării acestor bunuri și în pofida lipsei oricărei contraprestații ulterioare rezilierii amintite, nu poate fi considerată o livrare de bunuri efectuată cu titlu oneros în sensul acestor articole.

TEXTUL INTEGRAL AL HOTARARII

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

VIII. Legaturi cu alte cauze nationale

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

JURIDICE.ro,

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , .