Skip to content


Afaceri juridice europene, nr. 1/2013, noiembrie

Afaceri juridice europene, nr. 1/2013, noiembrie

 

iaduer.ro – Afaceri juridice europene este o revistă care reuneşte cadre didactice din toate centrele universitare ale ţării, cu experienţe şi cunoştinţe relevante diferite; revista este editată de Editura Universitară sub egida Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene – ARDAE şi apare lunar, on-line.

INTEGRAL in PDF.

SUMAR

Editorial

Extinderea platformei IADUER prin publicarea textului întrebărilor cuprinse în cereri pentru pronunţarea unei decizii preliminare

 

Studii şi articole

Carmen ILIE, Acţiunea preliminară în cadrul instanţelor naţionale de ultim grad – art. 234 paragraful al treilea CE. Incident procedural. Încheierea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 8 noiembrie 2007 în cauza Petrom

Anamaria GROZA, Protecţia consumatorilor în cadrul Uniunii Europene – armonizare minimală versus armonizare completă

Petruţa Ispas, Consideraţii generale privind cerinţele de igienă din perspectiva Regulamentului (CE) nr. 852/2004

 

Jurisprudenţă

Marieta Safta, Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Selecţie de decizii pronunţate şi publicate în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 aprilie 2013

 

Varia

Recenzii, bibliografie

Pluralism and European Private LawLeone Niglia (ed.), Hart Publishing, 2013 [Gabriela Zanfir]

Martijn van KogelenbergMotive Matters! An exploration of the notion ‘deliberate breach of contract’ and its consequences for the application of remedies, Intersentia, 243 p., 2013 [Gina Orga-Dimitriu]

Sergiu GHERDAN, Incompatibilitatea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 TFUE

 

Evenimente

Gabriela ZanfirComputers, Privacy and Data Protection Conference, Bruxelles, 23-25 ianuarie 2013. Cum a fost

Bibliografie

DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds.), Ed. Universitara, 2013.

Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș CalinRefuzul instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudența românească, C. H. Beck, 2013

Evenimente

  • 10.12 - Cărțile electronice – prezent și viitor, 10.12.2013, Universitatea Creştina Dimitrie Cantemir, ora 17 [detalii]
  • 11.12 - Dezbaterea Curtea de Justiţie a Uniunii Europene si aspecte aferente autonomiei statelor membre, Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti, 11.12.2013

Rubrici permanent up-datate

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Noutati in materia trimiterilor preliminare formulate de instante din România

Posted in Afaceri juridice europene.