Skip to content


Gabriela Zanfir, Computers, Privacy and Data Protection Conference, Bruxelles, 23-25 ianuarie 2013. Cum a fost

Computers, Privacy and Data Protection Conference, Bruxelles, 23-25 ianuarie 2013. Cum a fost

„În fiecare an, Computers, Privacy & Data Protection (în continuare „CPDP”) adună la Bruxelles factori decizionali, profesori, cercetători, specialişti IT, consultanţi, practicieni şi activişti din întreaga lume pentru a schimba idei şi a discuta problemele de ultimă oră din IT, respectării vieţii private („privacy”), protecţia datelor şi drept”, conform organizatorilor conferinţei. În realitate, amploarea evenimentului se extinde dincolo de această descriere, substanţial şi orizontal. Substanţial, întrucât mesele rotunde („panel”) propuse au fost conduse de la Francoise LeBail – directorul general al DG Justiţie din cadrul Comisiei Europene, la preşedintele Estoniei – Toomas Hendrik Ilves, la Simon Davies – fondatorul Privacy International, până la profesori universitari care au revoluţionat protecţia datelor cu caracter personal, a vieţii private pe internet, precum şi reglementarea tehnologiei, precum Paul de Hert, Ronald Leenes sau Serge Gutwirth. Iar orizontal, pentru că evenimentele conexe conferinţei au cuprins în acest an şi o expoziţie de artă modernă având ca temă „Societatea de supraveghere”, prezentări PechaKucha şi lansări de carte.

Anul acesta evenimentul s-a desfăşurat pentru prima dată pe durata a trei zile, fiind organizat la momentul potrivit: pachetul de reformă în materia protecţiei datelor cu caracter personal, propus exact cu un an înainte de Comisia Europeană, este intens dezbătut la Bruxelles, raportorii Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European publicând recent amendamentele lor aduse celor două propuneri, de regulament şi de directivă. Dezbaterile au fost, deci, cu atât mai interesante, avându-i în acelaşi loc pe reprezentanţii marilor companii din sector – Google, Facebook etc., reprezentanţii Comisiei, ai Parlamentului European, ai grupurilor de activişti şi, nu în ultimul rând, ai mediului academic din Europa şi Statele Unite ale Americii, toţi discutând într-o atmosferă caracterizată de „independenţă şi respect reciproc”, aşa cum s-au exprimat organizatorii. CPDP 2013 a găzduit mai mult de 40 de mese rotunde şi ateliere de lucru, provocarea cea mai mare a participanţilor la eveniment fiind alegerea mesei rotunde la care să asiste, întrucât programul conferinţei a presupus în fiecare zi desfăşurarea a trei evenimente simultan, toate trei având întotdeauna subiecte interesante.

Printre temele pe care vorbitorii le-au dezbătut s-au numărat „Cadrul european pentru protecţia datelor, în proces de revizuire: propunerea de regulament”; „Cloud computing şi suveranitatea datelor: supravegherea în masă de către state terţe”; „Cadrul european pentru protecţia datelor, în proces de revizuire: propunerea de directivă”; „Dezbateri transatlantice: o nouă direcţie în drepturile consumatorilor americani în mediul online”; „Construirea unei fortăreţe digitale: unelte pentru securitatea în spaţiul cibernetic”; „Studiile de impact asupra vieţii private: dincolo de protecţia datelor”; „Dezvoltarea profesiilor în domeniul protecţiei vieţii private: Chief of Privacy Officers şi Data Protection Officers”; „Prelucrarea datelor în domeniul sănătăţii”; „Procesul de gamifying al cetăţeniei: comportament, politici publice şi protecţia vieţii private”; „Big Data: promisiuni mari, provocări mari”; „Echilibrarea drepturilor fundamentale în punerea în practică a dreptului de autor online”; „Manifestul onlife – a fi om şi a construi societatea digitală: protecţia vieţii private în viziunea lui Hannah Arendt” şi multe altele. (Programul conferinţei se poate consulta la adresa: http://www.cpdpconferences.org/)

Un loc special în cadrul conferinţei l-au avut sesiunile academice. Aşa cum subliniază organizatorii, „CPDP oferă atenţie în mod deosebit cercetării inovative de înalt nivel, patru mese rotunde fiind dedicate în întregime unor prezentări remarcabile ale cercetătorilor tineri şi ale celor cu experienţă”. Profesori care stabilesc priorităţile din domeniu la nivel global, precum Ira Rubinstein (New York University) sau Colin J. Bennett (University of Victoria, Canada) şi-au prezentat lucrările în aceleaşi sesiuni cu cercetători tineri şi doctoranzi. Rubinstein a prezentat o lucrare despre Big Data, argumentând că acest fenomen nu trebuie să fie considerat sfârşitul vieţii private, ci un nou început. În acest sens, a propus noi modele de business care ar putea valorifica nevoia din ce în ce mai ridicată a consumatorului de a-şi proteja detaliile personale. Printre altele, Rubinstein a propus reversibilitatea profiling-ului din prezent în sensul creării de profiluri ale anumitor servicii recomandate pentru un consumator, în schimbul creării de profiluri ale consumatorilor ce ar putea fi interesaţi de un anumit serviciu. În cadrul sesiunii dedicate Big Data au mai prezentat lucrări Liane Colonna (Universitatea din Stockholm) – despre „data mining”, şi Nora Ni Loideain (University of Cambridge) – păstrarea datelor şi articolul 8 din CEDO.

O altă sesiune a fost dedicată „dreptului de a fi uitat”, în cadrul căreia au prezentat lucrări Paulan Korenhof (Universitatea Tilburg), Paul Bernal (University of East Anglia) şi Colin J. Bennett (University of Victoria). Sesiunea ce a cuprins cercetări empirice a găzduit lucrările lui Wouter Steijn (Universitatea Tilburg), Anthony Morton (University College London), Kevin Donovan şi Aaron Martin (University of Cape Town; London School of Economics and Political Science). Conferinţa a găzduit şi o sesiune având ca temă principală „concepte, reformă şi reglementare în protecţia datelor”, în care au fost prezentate lucrări despre transferul internaţional de date în contextul „cloud computing” – Iheanyi Nwankwo et.al. (Leibniz Universität Hannover), complexitatea protecţiei datelor – Marion Albers (Universitatea din Hamburg) şi despre marginalizarea dezbaterilor despre consimţământul necesar prelucrării datelor, în favoarea garanţiilor adecvate în protecţia datelor – subsemnata (Universitatea din Craiova).

În lucrarea mea am propus ca dezbaterile cu privire la dreptul la protecţia datelor să fie mai puţin concentrate asupra detaliilor privind prelucrarea datelor în baza consimţământului persoanei vizate, şi mai mult asupra unor garanţii adecvate acordate persoanei în situaţia prelucrărilor de date existente deja, identificând şi un set de astfel de garanţii – drepturile persoanei vizate (la informare, de acces etc.), regulile cu privire la scopul prelucrării şi măsurile cu privire la răspunderea operatorilor de date. Tehnic vorbind, am propus corelarea conţinutului dreptului la protecţia datelor, aşa precum este recunoscut în Uniunea Europeană, cu obiectul dreptului, plecând de la premisa că acest drept îşi asumă existenţa prelucrării datelor şi a fost creat tocmai pentru a gestiona maniera de prelucrare a datelor personale.

Ca o concluzie în urma conferinţei, am realizat de ce oamenii care fac politică la Bruxelles afirmă că nici un act al Uniunii Europene nu a generat cantitatea inimaginabilă de lobby precum noul regulament pentru protecţia datelor cu caracter personal, mai ales din partea guvernului şi companiilor americane: invadarea sferei private poate fi realizată prin mijloace din ce în ce mai multe şi mai accesibile guvernelor şi organizaţiilor private deopotrivă, datele personale au devenit un mijloc de schimb în industrii precum marketingul, tehnologia se pregăteşte să transfere informaţii din mediile reale şi virtuale într-un spaţiu despre ale cărui limite tehnice şi teritoriale se cunoaşte foarte puţin în acest moment – cloud-ul, fapt care ar putea revoluţiona economia globală, iar o protecţie efectivă a datelor personale poate încetini şi îngreuna aceste micro-revoluţii ale societăţii informaţionale, care pot avea efecte negative asupra oamenilor. Tocmai de aceea, reguli clare şi efective cu privire la protecţia datelor personale sunt nu doar necesare, ci o condiţie sine qua non a liberei dezvoltări a personalităţii umane.

Gabriela ZANFIR

Posted in Afaceri juridice europene, Evenimente, Rubrici.