Skip to content


ROMANIA IN FATA CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

Nr. Cauza Soluţia
1  C-522/09, Comisia / România, hotărârea din 14 aprilie 2011, ECR 2011 p. I-2963, ECLI:EU:C:2011:251 Respinge acţiunea [Comisiei] ca inadmisbilă.
 2 C-405/13, Comisia / Romania  Radiata prin ordonanta din 17.10.2014
 3 C-406/13, Comisia / România  Radiata prin ordonanta din 11.11.2014
 4   C-104/15, Comisia/ Romania  Hotararea Curtii de Justitie din 21 iulie 2016
 5  T‑784/14, România/ Comisia  Ordonanta Tribunalului – respinge actiunea
 6 C-366/15, Comisia Europeană/România, netranspunerea Directivei 2013/28/UE privind vehiculele scoase din uz  Ordonanta Presedintelui Curtii – radiere
 7 T-478/15, România/Comisia
 8  T-145/15, Romania/ Comisia Hotararea Tribunalului UE din 16 februarie 2017 Anulează Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în măsura în care privește România.Text integral

 

 

“Actiuni in anulare”

Nr. Cauza Soluţia
 
 1 C-374/09 P, Hârşulescu / România, ordonanţa din 4 martie 2010, ECR 2010 p. I-30*, Summ.pub., EU:C:2010:123 [CURIA]
 2 C-78/13 P, Hârsulescu / România, ordonanţa din 3 octombrie 2013, ECLI:EU:C:2013:653 [CURIA]
 3   TUE, T-599/15, Caruz / OLAF, Ordonanta din 17 martie 2016, ECLI:EU:T:2016:170 [CURIA]

 

Romania – intervenient

Nr. Cauza Soluţia
1  C‑358/14, Polonia / Parlamentul si Consiliul, hotararea din 4 mai 2016,  EU:C:2016:323 text integral

 

 

Romani la Curtea de Justitie

 

Nr. Cauza Soluţia
 1  T‑487/15 R, Pacuraru / Moneyval si Romania
 Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra cererii de măsuri provizorii.
2  C‑378/16 P-R, Inclusion Alliance for Europe / Comisia  Respinge actiunea
3
 4   

Romani la Curtea de Justitie

Posted in Actiunea in neindeplinirea obligatiilor, Afaceri juridice europene, Rubrici.