Skip to content


Comisia Europeană/România (Cauza C-366/15) netranspunerea Directivei 2013/28/UE privind vehiculele scoase din uz

Acţiune introdusă la data de 14 iulie 2015 – Comisia Europeană/România (Cauza C-366/15) (2015/C 346/05)

ECLI:EU:C:2015:798

Părţile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanţi: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, agenţi)

Pârâtă: România

Concluziile reclamantei — să constate că prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative necesare pentru a se conforma prevederilor Directivei 2013/28/UE a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz ( 1 ) sau, în orice caz, pentru că nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile се-i revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) din această directivă; — să oblige România la plata cheltuielilor de judecată.

Motive şi argumente principale

Termenul pentru transpunerea directivei în dreptul intern a expirat la 22 august 2013.

SURSA PDF

EUR-LEX

CURIA

Cauza a fost radiata prin Ordonanta Presedintelui Curtii din 30 noiembrie 2015.

 

Posted in Actiunea in neindeplinirea obligatiilor.