C-556/15, Fondul Proprietatea. Curtea de Apel Craiova a formulat o trimitere preliminara in materia ajutorului de stat – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-556/15, Fondul Proprietatea. Curtea de Apel Craiova a formulat o trimitere preliminara in materia ajutorului de stat

Curtea de Apel Craiova

C-556/15, Fondul Proprietatea,  [CURIA], Prin Ordoanta din 22 iunie 2017, Curtea de Justitie a declarat trimiterile inadmisibile  in cauzele conexate Fondul Proprietatea, C‑556/15 și C‑22/16: Cererile de decizie preliminară introduse de Curtea de Apel Craiova, prin decizia din 13 octombrie 2015, și de Tribunalul București, prin decizia din 3 iulie 2015, sunt în mod vădit inadmisibile.

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Craiova

Curtea de Apel Craiova a formulat o noua trimitere preliminara in materia ajutorului de stat. Potrivit incheierii din 13 octombrie 2015 textul trimiterii este urmatorul:

Art.  107 TFUE trebuie interpretat  în sensul că participarea Societăţii COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA la capitalul social al societăţii de proiect HIDRO TARNIŢA SA ce are ca obiect constituirea  şi operarea HIDROCENTRALEI TARNIŢA –LĂPUŞTEŞTI , reprezintă ajutor de stat pentru producătorii de energie eoliană şi fotovoltaică în  condiţiile în care scopul declarat al proiectului este  acela de a asigura condiţiile optime pentru instalarea unei puteri mai mari în centralele care produc aceste tipuri de energie , respectiv: ( i)  este o măsură finanţată de stat sau prin intermediul resurselor de stat; (ii) are caracter selectiv şi ( iii) poate afecta schimburile comerciale între statele membre.

În cazul unui răspuns afirmativ, acest ajutor de stat era supus notificării  prev. de art.  108 alin. 3  din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene?

I.2. Stadiul procesual – apel

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO –  

 

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

 

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

 

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Ordonanta din 22 iunie 2017

Cererile de decizie preliminară introduse de Curtea de Apel Craiova, prin decizia din 13 octombrie 2015, și de Tribunalul București, prin decizia din 3 iulie 2015, sunt în mod vădit inadmisibile.

TEXT INTEGRAL

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

 

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail Şandru, Curtea de Apel Craiova a formulat o trimitere preliminară în materia ajutorului de stat. UPDATE: Trimiterea a fost înregistrată la Curtea de Justiție, JURIDICE.ro, 2 noiembrie 2015

 

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Noutati – trimiteri preliminare ale instantelor romane la Curtea de Justitie

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , .