Skip to content


Ordonanta de radiere – C-366/15, Comisia Europeană/România

DOSAR IADUER C-366/15, Comisia Europeana/ Romania
ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CURȚII
30 noiembrie 2015(*)
„Radiere”
În cauza C‑366/15,
având ca obiect o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor formulată în temeiul articolului 258 TFUE, introdusă la 14 iulie 2015,
Comisia Europeană, reprezentată de E. Sanfrutos Cano și de L. Nicolae, în calitate de agenți,
reclamantă,
împotriva
României, reprezentată de R.‑H. Radu, de A. Voicu și de R. Mangu, în calitate de agenți,
pârâtă,
PREȘEDINTELE CURȚII,
după ascultarea avocatului general P. Mengozzi,
dă prezenta
Ordonanță
1        La 26 octombrie 2015, prin intermediul e‑Curia, Comisia a informat Curtea, în conformitate cu articolul 148 din Regulamentul de procedură, că se desistează de acțiunea formulată și a solicitat, în temeiul articolului 141 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca România să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată.
2        La 17 noiembrie 2015, prin intermediul e‑Curia, pârâta a informat Curtea că nu formulează nicio observație cu privire la această desistare, dar că solicită ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.
3        Potrivit articolului 141 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, partea care se desistează este obligată la plata cheltuielilor de judecată, la cererea celeilalte părți, formulată în cadrul observațiilor sale privind desistarea. Cu toate acestea, la cererea părții care se desistează, cheltuielile de judecată se suportă de către cealaltă parte în cazul în care conduita acesteia din urmă justifică acest lucru.
4        În speță, acțiunea și desistarea ulterioară a Comisiei au fost rezultatul conduitei României, întrucât aceasta nu a adoptat decât după introducerea acțiunii măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale.
5        Prin urmare, România trebuie să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată.
Pentru aceste motive, președintele Curții dispune:
1)      Radiază cauza C‑366/15 din registrul Curții.
2)      Obligă România la plata cheltuielilor de judecată.
Luxemburg, 30 noiembrie 2015.

Posted in Actiunea in neindeplinirea obligatiilor.