C-101/16, Paper Consult – Trimitere preliminara a Curtii de Apel Cluj privind interpretarea unor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-101/16, Paper Consult – Trimitere preliminara a Curtii de Apel Cluj privind interpretarea unor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE

C-101/16, Paper Consult, hotararea din 19 octombrie 2017 {CURIA}

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Cluj

Trimitere preliminara a Curtii de Apel Cluj privind interpretarea unor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE
Curtea de Apel Cluj a fosrmulat o noua trimitere preliminara, care potrivit incheierii din 21 ianuarie 2016 are urmatorul continut
“În temeiul disp. art. 276 din TFUE, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare:
1. Se opune Directiva 2006/112/CE unei reglementări naţionale în conformitate cu care este refuzat dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată unei persoane impozabile pe motiv că persoana din amonte, care a emis factura în care sunt individualizate cheltuiala şi taxa pe valoare adăugată a fost declarată inactivă de către administraţia financiară?
2. în cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ, se opune Directiva 2006/112/CE unei reglementări naţionale în conformitate cu care este suficientă afişarea listei cu contribuabilii declaraţi inactivi la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi publicarea acesteia pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea Informaţii publice-Informaţii privind agenţii economici, pentru a putea refuza dreptul de deducere al TVA, în condiţiile primei întrebări?
Suspendă judecata cauzei până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărârii preliminare.”

 

I.2. Stadiul procesual – recurs

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL PAOLO MENGOZZI prezentate la 31 mai 2017:

„Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, care conduce, chiar și în cazul în care nu s‑au constatat nicio fraudă fiscală și nicio pierdere de venituri fiscale, la refuzul sistematic și definitiv de a acorda dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată persoanei impozabile care a plătit taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacțiile încheiate cu un operator economic declarat «inactiv» în aplicarea respectivei reglementări, indiferent de faptul că declararea inactivității operatorului în cauză, care se întemeiază pe existența unui risc de fraudă fiscală, este publică și ușor accesibilă oricărei persoane impozabile în statul membru în cauză.”

TEXT INTEGRAL

 

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

Curtea s-a pronunțat prin hotararea din 19 octombrie 2017:

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care ia furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale.

TEXT INTEGRAL

VII. Bibliografie

Mihai Sandru, Trimitere preliminară a Curții de Apel Cluj privind interpretarea unor dispoziții ale Directivei 2006/112/CE, Juridice, 04.03.2016

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Noutati – trimiteri preliminare ale instantelor romane la Curtea de Justitie

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Posted in Procedura trimiterii preliminare.