Skip to content


Actul de procedura national prin care se dispune sesizarea CJUE cu o trimitere preliminara. Analiza trimiterii in cauza Nisipeanu, C-263/10, Curierul Judiciar nr. 4/2011

Mihai Sandru, Actul de procedura national prin care se dispune sesizarea CJUE cu o trimitere preliminara. Analiza trimiterii in cauza Nisipeanu, C-263/10, in Curierul Judiciar, nr. 4/2011.

Procedura prin care instanţele naţionale redactează trimiterea preliminară este aceea a dreptului naţional. Conţinutul acesteia trebuie să aibă în vedere unele detalii prevăzute în Nota de informare cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele naţionale. Din punctul de vedere al dispoziţiilor TFUE (art. 267) şi a jurisprudenţei CJUE nu au pertinenţă directă normele de procedură naţionale şi verifi carea regularităţii sesizării nu revine Curţii (în primul rând, CJUE nu verifică actul naţional – regularitatea lui prin dreptul intern şi nici competenţa instanţei de trimitere – dacă este administrativă sau de drept comun, de exemplu).

 În primul rând, instanţa a admis cererea uneia dintre părţi de a se trimite întrebarea preliminară. În al doilea rând, instanţa s-a pronunţat printr-o sentinţă. Modalitatea procedurală prin care instanţele din România sesizează Curtea de Justiţie cu întrebări preliminare este încheierea. Cu toate acestea, în cauza Nisipeanu, instanţa (Tribunalul Gorj, Secţia de Contencios administrativ şi fiscal) a redactat trimiterea printr-o sentinţă. Potrivit art. 255 C.proc.civ. hotărârile prin care se rezolvă fondul cauzei în primă instanţă se numesc „sentinţe”, iar alin. (2) subliniază că toate celelalte hotărâri date de instanţă în cursul judecăţii se numesc „încheieri”.

 (C) Curierul Judiciar, [C. H. Beck, disponibil în LEGALIS

DOSAR IADUER

Posted in Procedura trimiterii preliminare, Recenzii, bibliografie.

Tagged with , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.