C-298/16, Ispas, hotararea din 9 noiembrie 2017 – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-298/16, Ispas, hotararea din 9 noiembrie 2017

CURIA

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj a formulat o trimitere preliminara, inregistrata la Curtea de Justitie -C-298/16, Ispas. Potrivit incheierii din data de 2 martie 2016 trimiterea are urmatorul continut:

Este compatibilă cu principiul respectării dreptului la apărare o practică administrativă de a emite o decizie, în sarcina unui particular, fără a i se permite acestuia accesul la toate informatiile si documentele pe care autoritatea publică le-a avut în vedere cu ocazia emiterii deciziei cauzatoare de prejudicii, informatii si documente cuprinse în dosarul administrativ, nepublic, întocmit de autoritatea publică?

 

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO –  

 

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

 

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

Concluzii AG Bobek din 7 septembrie 2017 in cauza C-296/16, Ispas

„Principiul general al respectării dreptului la apărare impune ca, în cadrul unei proceduri naționale de colectare a taxei pe valoarea adăugată, o persoană să aibă acces, la cerere, la informațiile și documentele care constituie temeiul deciziei administrative care stabilește obligațiile sale privind TVA‑ul.”

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

 

Curtea s-a pronuntat prin hotararea din 9 noiembrie 2017:
Principiul general al dreptului Uniunii al respectării dreptului la apărare trebuie interpretat în sensul că, în cadrul unor proceduri administrative de inspecție și de stabilire a bazei de impunere a taxei pe valoarea adăugată, un particular trebuie să aibă posibilitatea să i se comunice, la cerere, informațiile și documentele care se găsesc în dosarul administrativ și care au fost luate în considerare de autoritatea publică la adoptarea deciziei sale, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la respectivele informații și documente.

 

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

 

VII. Bibliografie

JURIDICE.ro, 2 iunie 2016 Curtea de Apel Cluj a formulat o trimitere preliminară, înregistrată la CJUE: C-298/16, Ispas

 

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Noutati – trimiteri preliminare ale instantelor romane la Curtea de Justitie

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU

Posted in Procedura trimiterii preliminare.