C-297/16, CMVRO, hotararea din 1 martie 2018 – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-297/16, CMVRO, hotararea din 1 martie 2018

C-297/16, CMVRO, hotararea din 1 martie 2018

CURIA

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Bucuresti

 

Curtea de Apel Bucuresti a formulat o trimitere preliminara, inregistrata la Curtea de Justitie -C-297/16, CMVRO. Potrivit incheierii din data de 1 martie 2016 trimiterea are urmatorul continut:

« a) Se opune dreptul Uniunii Europene unei reglementări naţionale prin care se instituie în beneficiul medicului veterinar o exclusivitate de comercializare cu amănuntul şi utilizare a produselor biologice, antiparazitare de uz special şi a medicamentelor de uz veterinar?

b) În măsura în care o asemenea exclusivitate este în concordanţă cu dreptul Uniunii Europene, se opune acesta ca o asemenea exclusivitate să privească inclusiv unităţile prin care intervine respectiva comercializare, în sensul ca acestea să fie deţinute în procent majoritar sau exclusiv de medic veterinar / medici veterinari?».

 

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO –  

 

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

 

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

 

Concluziile Avocatului General Nisl Wahl in cauza C-297/16, CMVRO, prezentate in 21 septembrie 2017:

Având în vedere considerațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările adresate în cauza C‑297/16 de Curtea de Apel București (România) după cum urmează:

„1)      Într‑o interpretare adecvată, articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne se opune unei reglementări naționale care instituie în beneficiul medicului veterinar un drept exclusiv de comercializare cu amănuntul, de utilizare și de administrare a produselor biologice, a antiparazitarelor de uz special și a medicamentelor de uz veterinar, în măsura în care reglementarea respectivă:

–        se referă inclusiv la produsele pentru care nu este obligatorie o prescripție medicală veterinară sau

–        nu acordă persoanelor cu pregătire profesională în domeniul farmaciei, altele decât medicii veterinari, dreptul de a comercializa cu amănuntul aceste produse, după caz, în conformitate cu indicațiile unei prescripții medicale veterinare eliberate de un medic veterinar, în cazul în care achiziția produselor este condiționată de o astfel de prescripție.

Revine instanței de trimitere sarcina de a verifica dacă această situație se regăsește în cauza principală.

2)      Într‑o interpretare adecvată, articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2006/123 se opune unei reglementări a unui stat membru care prevede nu numai că medicii veterinari beneficiază de dreptul de a prescrie produse pentru care este necesară o prescripție medicală veterinară și de dreptul exclusiv de comercializare cu amănuntul, de utilizare și de administrare a produselor în cauză, ci și că structurile prin care sunt comercializate produsele respective trebuie să fie deținute în principal sau exclusiv de unul sau de mai mulți medici veterinari. Revine instanței de trimitere sarcina de a verifica dacă această situație se regăsește în cauza principală.”

CURIA

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

 

​Curtea de Justitie ​s-a pronuntat in cauza C-297/16 prin hotararea din 1 martie 2018:
1)      Articolul 15 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care prevede, în favoarea medicilor veterinari, o exclusivitate a comercializării cu amănuntul și a utilizării produselor biologice, a antiparazitarelor de uz special și a medicamentelor de uz veterinar.
2)      Articolul 15 din Directiva 2006/123 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care impune deținerea în exclusivitate de către unul sau mai mulți medici veterinari a capitalului social al unităților care comercializează cu amănuntul medicamente de uz veterinar.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat prin Sentnta civila nr. 2333/18.05.2018, care este supusa recursului.

 

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU, Curtea de Apel București a formulat o trimitere preliminară, înregistrată la CJUE: C-297/16, CMVRO. UPDATE: Concluziile AG Nils Wahl, 3 iunie 2016, JURIDICE.ro

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Noutati – trimiteri preliminare ale instantelor romane la Curtea de Justitie

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , .