C-441/16, SMS GROUP – trimitere preliminara formulata de ICCJ – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-441/16, SMS GROUP – trimitere preliminara formulata de ICCJ

C-441/16, SMS GROUP, hotararea din 21 septembrie 2017 [CURIA]

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a formulat o noua trimitere preliminara, inregistrata la CJUE: C-441/16, SMS GROUP. Textul intrebarii preliminare, potrivit portalului ICCJ, este urmatorul:

În temeiul art.267 TFUE, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare:

1. Art. 2, art. 3, art. 4 şi art. 5 din Directiva 79/1072/CEE coroborate cu art. 17 alin. 2 şi alin. 3 lit. a) din Directiva 77/388/CEE trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici a administraţiei fiscale naţionale care consideră că nu există elementele obiective care să confirme intenţia declarată a persoanei impozabile de a utiliza bunurile importate în cadrul activităţii sale economice în împrejurarea în care, la data importului propriu-zis, era suspendat contractul în scopul executării căruia persoana impozabilă a achiziţionat şi importat bunurile, implicând un risc serios ca livrarea/operaţiunea subsecventă căreia îi erau destinate bunurile importate să nu se mai realizeze?

2. Dovedirea circuitului ulterior al bunurilor importate, respectiv stabilirea dacă şi în ce manieră bunurile importate au fost efectiv destinate operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile, reprezintă o condiţie suplimentară impusă pentru rambursarea TVA, alta decât cele enumerate de art. 3 şi art. 4 din Directiva 79/1092/CEE, interzisă de dispoziţiile art. 6 din Directivă sau o informaţie necesară privitoare la condiţia de fond pentru rambursare referitoare la utilizarea bunurilor importate în cadrul tranzacţiilor impozabile, pe care organul fiscal o poate pretinde conform dispoziţiilor art. 6 din Directivă?

3. În interpretarea art. 2, art. 3, art. 4 şi art. 5 din Directiva 79/1072/CEE coroborate cu art. 17 alin. 2 şi alin. 3 lit. a) din Directiva 77/388/CEE, dreptul la rambursarea TVA poate fi refuzat dacă operaţiunea subsecventă preconizată, în cadrul căreia urmau a fi utilizate bunurile importate, nu s-a mai realizat? În această împrejurare, devine relevantă destinaţia efectivă a bunurilor, adică împrejurarea dacă au fost valorificate, în ce mod şi pe ce teritoriu, respectiv în statul membru în care TVA a fost achitată sau în afara acestuia?

Suspendă judecarea recursului până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărârii preliminare. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 iunie 2016.

I.1. Instanta nationala – ICCJ

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Hotararea Curtii din 21 septembrie 2017:

A opta directivă 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării coroborată cu articolul 170 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie să fie interpretată în sensul că se opune ca un stat membru să refuze unei persoane impozabile care nu este stabilită pe teritoriul său dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importul de bunuri întro situație precum cea în discuție în litigiul principal, în care, la momentul importului, executarea contractului în cadrul căruia persoana impozabilă a cumpărat și a importat aceste bunuri era suspendată, operațiunea pentru care acestea urmau să fie utilizate nu sa mai realizat, iar persoana impozabilă nu a făcut dovada circuitului ulterior al acestora.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel Mihail Șandru,Trimitere preliminară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: C-441/16, SMS GROUP, Juridice.ro, 20 octombrie 2016

 

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Posted in Procedura trimiterii preliminare.