C-535/16, Bachman – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-535/16, Bachman

C-535/16, Bachman, Ordonanta din 27 aprilie 2017 [CURIA]

 

Tribunalul Specializat Mureş a formulat o nouă trimitere preliminară în materia clauzelor abuzive, înregistrată la Curtea de Justiţie:  C-535/16, Bachman.

Textul întrebărilor preliminare, potrivit portalului instanţelor de judecată este următorul:

„Articolul 2 alineatul (2) din Directiva 93/13 ce conturează noţiunea de „consumator” trebuie interpretat în sensul că include şi acea persoană fizică care, printr-un contract de novaţiune, şi-a asumat faţă de un comerciant instituţie de credit îndeplinirea unei obligaţii de rambursare a unor credite iniţial acordate unei societăţi în scopuri afectate activităţii acesteia, respectiv pentru investiţii în activitatea de transport rutier de mărfuri, fără însă ca persoana fizică să aibă o legătură vădită cu respectiva societate, ci a acţionat în această manieră prin prisma legăturilor avute cu persoana care controla societatea beneficiară a creditelor iniţiale, în afara activităţilor lor profesionale, precum şi cu persoanele fizice ce au semnat contracte accesorii faţă convenţiile de credit iniţiale (contracte de fidejusiune, de garanţie imobiliară)? Suspendă judecarea recursului pendinte până când Curtea de Justiţie a Uniunii Europene va răspunde sesizării instanţei de trimitere. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării.”

 

 

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Specializat Mures

I.2. Stadiul procesual – recurs

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Cauza a fost solutionata prin Ordonanta Curtii din 27 aprilie 2017:

Articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o persoană fizică care, în urma unei novații, sa angajat printrun contract, față de o instituție de credit, să ramburseze credite acordate inițial unei societăți comerciale în scopuri afectate activității acesteia poate fi considerată drept un consumator, în sensul dispoziției menționate, în cazul în care această persoană fizică nu are o legătură vădită cu respectiva societate și a acționat în această manieră nu în scopuri care se află în sfera activității sale profesionale, ci în virtutea legăturilor sale cu persoana care controla societatea menționată, precum și cu persoana care a semnat contracte accesorii la contractele de credit inițiale (contracte de fideiusiune sau de garanție imobiliară/de ipotecă).

Textul integral al Ordonantei din 27 aprilie 2017 in cauza C-535/16, Bachman

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail Sandru, C-535/16, Bachman. Trimiterea Tribunalului Specializat Mures în materia clauzelor abuzive, Juridice.ro, 10 noiembrie 2016

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.