Skip to content


C-12/17, Dicu, hotararea din 4 octombrie 2018

Trimitere preliminara formulată de Curtea de Apel Cluj privind interpretarea Directivei 2003/88/CE: C-12/17, Dicu

 CURIA

Curtea de Apel Cluj a formulat o nouă trimitere preliminară. Potrivit portalului instanţelor de judecată textul este următorul:

„Admite cererea formulată de apelant (…) privind sesizarea CJUE cu solicitarea de pronunţare a unei hotărâri preliminare cu privire la interpretarea art. 7 din Directiva 2003/88/CE în sensul de a răspunde dacă aceasta se opune unei prevederi din legislaţia naţională care exclude, la stabilirea duratei concediului de odihnă, luarea în considerare ca activitate prestată a perioadei în care lucrătorul s-a aflat în conccediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Judecarea prezentei cauze se suspendă de drept până la pronunţarea CJUE asupra sesizării. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării la ÎCCJ.”

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Cluj

I.2. Stadiul procesual – apel

I.3. Initiativa trimiterii – parțile (apelantul)

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

OJ C 104 from 03.04.2017, p.33

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

Concluziile AG PAOLO MENGOZZI prezentate la 20 martie 2018 in cauza Dicu, C‑12/17
„Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care exclude de la calculul pentru stabilirea duratei concediului anual plătit al unei lucrătoare perioada în care aceasta se afla în concediu pentru creșterea copilului de vârstă mică, prin faptul că nu asimilează această perioadă cu o perioadă de muncă efectivă.”

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 4 octombrie 2018:

Articolul 7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, la stabilirea drepturilor la concediu anual plătit garantat de acest articol unui lucrător întro perioadă de referință, nu consideră durata concediului pentru creșterea copilului efectuat de acest lucrător în perioada respectivă ca fiind o perioadă de muncă efectivă.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Danel-Mihail Sandru, Trimitere preliminara formulată de Curtea de Apel Cluj privind interpretarea Directivei 2003/88/CE, JURIDICE.ro, 22 noiembrie 2016

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.