Skip to content


C-664/16, Vădan, hotararea din 21 noiembrie 2018

 

Curtea de Apel Alba IuliaCURIA

Curtea de Apel Alba Iulia a formulat o noua trimitere preliminara inregistrata la Curtea de Justitie –  C-664/16, Vădan. Textul intrebarilor preliminare:

 

În baza dispoziţiilor art.267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare:

Întrebarea nr.1: Directiva 2006/112 în general, dar şi prevederile art. 167, 168, 178, 179 şi 273 în mod special, precum şi principiul proporţionalităţii şi principiul neutralităţii pot fi interpretate în sensul că permit unei persoane impozabile, care îndeplineşte condiţiile de fond pentru deducerea TVA-ului, să beneficieze de dreptul său de deducere, în condiţiile în care, într-un context specific precum cel din acţiunea principală, nu este în măsură să facă dovada sumelor achitate în amonte pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii prin prezentarea de facturi fiscale? Întrebarea nr.2: În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, Directiva 2006/112 precum şi principiul proporţionalităţii şi principiul neutralităţii pot fi interpretate în sensul că poate reprezenta o măsură admisibilă şi adecvată pentru determinarea întinderii dreptului de deducere, o modalitate de estimare indirectă (printr-o expertiză judiciară),  realizată de către un evaluator independent, pe baza cantităţilor de lucrări/manoperă ce rezultă din expertiza în construcţii, în condiţiile în care livrările de bunuri (materialele de construcţie) şi prestările de servicii (manopera aferentă edificării construcţiilor)  provin de la persoane impozabile în scop de TVA? Suspendă judecarea cauzei până la comunicarea răspunsului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Alba Iulia

I.2. Stadiul procesual – fond (rejudecare)

I.3. Initiativa trimiterii – reclamantul

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL   EVGENI TANCHEV   prezentate la 30 mai 2018 in cauza C‑664/16, Vadan

„În situația de fapt din procedura principală, articolele 167, 168, 178 și 226 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că o persoană impozabilă care nu a păstrat facturi care să ateste dreptul său de deducere a taxei pe valoarea adăugată achitate pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii nu poate dovedi aceste operațiuni pe baza unui raport întocmit de experți desemnați de instanța de trimitere pentru a estima valoarea materialelor de construcție și a manoperei aferente construcției imobilelor, ținând seama de faptul că a trecut o perioadă considerabilă de la data la care imobilele noi în cauză au făcut obiectul unor operațiuni impozabile.”

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

 Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-664/16, Vădan, din 21 noiembrie 2018
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolul 167, articolul 168, articolul 178 litera (a) și articolul 179 din aceasta, precum și principiile neutralității taxei pe valoarea adăugată (TVA) și proporționalității trebuie interpretate în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, o persoană impozabilă care nu este în măsură să furnizeze proba cuantumului TVAului pe care la achitat în amonte prin prezentarea unor facturi sau a oricăror alte documente nu poate beneficia de un drept de deducere a TVAului exclusiv pe baza unei estimări rezultate dintro expertiză dispusă de o instanță națională.

 

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU,  Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel Alba Iulia: C-664/16, Vădan, JURIDICE.ro, 10 ianuarie 2017

Daniel Udrescu, Cum aş motiva cererea în Cauza Vădan, C-664/16 la CJUE, JURIDICE.ro, 22 martie 2017

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Posted in Procedura trimiterii preliminare.