Skip to content


C-81/17, Zabrus Siret

Curtea de Apel Suceava formulează o nouă trimitere preliminară privind interpretarea unor dispoziții din Directiva 2006/112/CE

 

 

Curtea de Apel Suceava a formulat o nouă trimitere preliminară, inregistrata la Curtea de Justitie, C-81/17, Zabrus Siret, printr-o încheiere cu următoarele întrebări:

 

1.         Directiva 2006/112/CE, precum şi principiile neutralităţii fiscale şi a proporţionalităţii, se opun, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unei practici administrative şi interpretări a prevederilor din legislaţia naţională prin care se împiedică verificarea dreptului de rambursare a TVA provenit din regularizări pentru operaţiuni efectuate într-o perioadă anterioară perioadei de verificare şi care a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia organele fiscale nu au constatat deficienţe de natură să schimbe baza de impozitare a TVA, deşi aceleaşi dispoziţii se interpretează în sensul că organele fiscale pot proceda la reverificarea unei perioade supuse anterior inspecţiei fiscale în temeiul unor date şi informaţii suplimentare obţinute în baza cooperării dintre autorităţile şi instituţiile statului.

2.         Directiva 2006/112/CE, precum şi principiile neutralităţii fiscale şi a proporţionalităţii, se interpretează că se opun, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unor reglementări naţionale cu caracter normativ care împiedică posibilitatea de corectare a erorilor materiale din deconturile TVA pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale afară de cazul în care corectarea se realizează în baza dispoziţiei de măsuri comunicate de organul de inspecţie fiscală cu prilejul controlului anterior.

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Suceava

I.2. Stadiul procesual – recurs

I.3. Initiativa trimiterii – părțile

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

OJ C 161 from 22.05.2017, p.8

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

ECLI:EU:C:2018:283

Curtea de Justitie s-a pronuntat prin hotararea din 26 aprilie 2018:

Articolele 167, 168, 179, 180 și 182 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010, precum și principiile efectivității, neutralității fiscale și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, prin derogare de la termenul de prescripție de cinci ani prevăzut de dreptul național pentru corectarea declarațiilor privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), împiedică, în împrejurări precum cele din litigiul principal, o persoană impozabilă să efectueze o astfel de corectare în vederea exercitării dreptului său de deducere pentru simplul motiv că această corectare privește o perioadă care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.

TEXT INTEGRAL

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

JURIDICE.ro, CJUE. C‑81/17, Zabrus Siret SRL vs. AJFP Suceava. Rambursare TVA. Operațiuni aferente unei perioade fiscale care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale încheiate, 2 mai 2018

Daniel-Mihail ȘANDRU,  Curtea de Apel Suceava formulează o nouă trimitere preliminară privind interpretarea unor dispoziții din Directiva 2006/112/CE. UPDATE: înregistrare la CJUE ca C-81/17, Zabrus Siret , JURIDICE.ro, 29 martie 2017 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.