Skip to content


C-69/17, Gamesa Wind România

Curtea de Apel BucurestiC-69/17, Gamesa Wind România, hotararea din 12 septembrie 2018 [CURIA]

Curtea de Apel Bucuresti a formulat o noua intrebare preliminara in materia taxei pe valoare adaugata, inregistrata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene: C-69/17, Gamesa Wind România. Potrivit incheierii din 16 noiembrie 2016 textul intrebarilor preliminare este urmatorul:

Directiva TVA 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (în special articolele 213, 214 şi 273) se opune, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unei reglementări naţionale sau practici fiscale potrivit căreia un contribuabil nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA exercitat prin mai multe deconturi de TVA ulterior reactivării codului de înregistrare în scop de TVA a contribuabilului, pe motiv că TVA în cauză este aferentă unor achiziţii efectuate în perioada în care numărul de identificare în scop de TVA al contribuabilului era inactiv?

Directiva TVA 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (în special articolele 213, 214 şi 273) se opune, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unei reglementări naţionale sau practici fiscale potrivit căreia un contribuabil nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA exercitat prin mai multe deconturi de TVA ulterior reactivării codului de înregistrare în scop de TVA a contribuabilului, pe motiv că, deşi TVA în cauză este aferentă unor facturi emise ulterior reactivării codului de înregistrare în scop de TVA a contribuabilului, priveşte achiziţii efectuate în perioada în care numărul de identificare în scop de TVA era inactiv?

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Bucuresti

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii – părțile

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

OJ C 144 from 08.05.2017, p.27

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Curtea de Justitie s-a pronuntat in cauza C-69/17, Gamesa Wind România prin hotararea din 12 septembrie 2018:

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010, în special articolele 213, 214 și 273 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care permite administrației fiscale să refuze unei persoane impozabile care a efectuat achiziții în perioada în care numărul de identificare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat ca urmare a neprezentării unor declarații fiscale dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente acestor achiziții prin declarații privind taxa pe valoarea adăugată prezentate – sau prin facturi emise – ulterior reactivării numărului său de identificare, pentru simplul motiv că aceste achiziții au avut loc în perioada de dezactivare, în condițiile în care cerințele de fond sunt îndeplinite, iar dreptul de deducere nu este invocat în mod fraudulos sau abuziv.

TEXT INTEGRAL

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Posted in Procedura trimiterii preliminare.