C-159/17, Dobre – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-159/17, Dobre

Curtea de Apel Constanta a formulat o noua trimitere preliminara, inregistrata la Curtea de Justitie: C-159/17, Dobre

CURIA

În temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europenne cu următoarea întrebare preliminară: “Dispoziţiile art. 167, art. 168, art. 169, art. 179, art. 213 alin. 1 art. 214 alin. 1 lit. a şi art. 273 din Directiva 2006/CE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale care, în împrejurări precum cele din litigiu principal, obligă contribuabilul, persoană impozabilă căreia i s-a anulat înregistrarea în scopuri TVA, să achite către stat TVA colectată în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA era anulat, însă nu îi recunoaşte acestuia dreptul de deducere TVA aferente achiziţiilor efectuate în aceeaşi pesioadă?” În baza art. 412 alin. 1 pct.7 Cod procedură civilă suspendă judecata cauzei până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărârii preliminare. Cu drept de recurs cât timp durează suspendarea, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

 

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Constanța

I.2. Stadiul procesual – recurs

I.3. Initiativa trimiterii – din oficiu

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

OJ C 221 from 10.07.2017, p.5

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

OJ C 161 from 07.05.2018, p.13

Curtea de Justitie a pronuntat hotararea din 7 martie 2018 in cauza C-159/17, Dobre:

Articolele 167-169 și 179, articolul 213 alineatul (1), articolul 214 alineatul (1) și articolul 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care permite administrației fiscale să îi refuze unei persoane impozabile dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată atunci când se stabilește că, din cauza neîndeplinirii obligațiilor care i se reproșează acesteia din urmă, administrația fiscală nu a putut să dispună de datele necesare pentru a stabili că sunt îndeplinite cerințele de fond care dau drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată achitate în amonte de persoana impozabilă menționată sau că aceasta din urmă a acționat în mod fraudulos pentru a putea beneficia de dreptul respectiv, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere.

TEXTUL INTEGRAL AL HOTARARII

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU, Curtea de Apel Constanța a formulat o nouă trimitere preliminară în domeniul fiscal, înregistrată la Curtea de Justiție, C-159/17, Dobre, JURIDICE.ro 3 aprilie 2017

 

 

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Posted in Procedura trimiterii preliminare.