Tratatele UE in JO (textul oficial) – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


Tratatele UE in JO (textul oficial)

Tratatele UE in JO (textul oficial)

Textul tratatului in limba romana

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 326, 26 octombrie 2012

PDF- complet

EUR LEX

***

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene

Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată)

Anexe

Declarații anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007

Tabele de corespondență

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

NOTA. A se vedea si:

2011/199/UE: Decizia Consiliului European din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

EUR LEX

Posted in Reglementari.