Tribunalul Dolj formuleaza o trimitere preliminara in materia clauzelor abuzive: C-400/17, Scripnic si altii – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


Tribunalul Dolj formuleaza o trimitere preliminara in materia clauzelor abuzive: C-400/17, Scripnic si altii

C-400/17, Scripnic si altii, Ordonanta de radiere din 30 octombrie 2017 [CURIA]

Tribunalul Dolj a formulat o trimitere preliminara in materia clauzelor abuzive, inregistrata la Curtea de Justitie: C-400/17, Scripnic si altii

Potrivit portalului instantelor de judecata, textul trimiterii este urmatorul:

In temeiul art. 267 din Tratatul de Functionarea a Uniunii Europene, dispune sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu urmatoarele 3 intrebari referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor din directiva 93/13/CEE a Consiliului din 05.04.1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii: 1. Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat in sensul ca dezechilibrul semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor carte decurg din contract poate include si situatia in care, pe parcursul derularii unui contract cu executare succesiva, prestatia consumatorului devine excesiv de oneroasa comparativ cu momentul incheierii contractului, din cauza unor schimbari semnificative ale cursului de schimb valutar, schimbare pe care nu putea sa o prevada niciuna din parti? 2. In acceptiunea articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13, prin caracterul clar si inteligibil al unei clauze contractuale trebuie sa se inteleaga ca respectiva clauza contractuala trebuie sa prevada doar motivele care au stat la baza includerii acestei clauze in contract şi mecanismul sau de functionare sau trebuie sa prevada si toate consecintele sale posibile in functie de care pretul platit de consumator poate varia, cum ar fi riscul de curs valutar? 3. In interpretarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Directiva 93/13, sintagma “nu creeaza obligatii pentru consumator” poate fi interpretata in sensul in care, in cazul unui dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor aparut ca urmare a evolutiei cursului de schimb valutar, este permis instantei nationale sa inlature din sarcina consumatorului obligatia de a suporta in integralitate riscul valutar?

 

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Dolj

I.2. Stadiul procesual – apel

I.3. Initiativa trimiterii – din oficiu

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

OJ C 309 from 18.09.2017, p.28

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

OJ C 13 from 15.01.2018, p.11

ECLI:EU:C:2017:832

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CURȚII
30 octombrie 2017(*)
„Radiere”
În cauza C‑400/17,
având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Dolj (România), prin decizia din 27 aprilie 2017, primită de Curte la 30 iunie 2017, în procedura
Mihaela Iuliana Scripnic și alții
împotriva
SC Bancpost SA,
SC Bancpost SA – Sucursala Dolj,
PREȘEDINTELE CURȚII,
după ascultarea avocatului general H. Saugmandsgaard Øe,
dă prezenta
Ordonanță
1        Prin scrisoarea din 25 septembrie 2017, grefa Curții a transmis instanței de trimitere Hotărârea pronunțată la 20 septembrie 2017, Andriciuc și alții (C‑186/16, EU:C:2017:703), invitând‑o să precizeze dacă, în lumina acestei hotărâri, dorea să își mențină cererea de decizie preliminară.
2        Prin scrisoarea din 13 octombrie 2017, primită la grefa Curții la 25 octombrie 2017, Tribunalul Dolj (România) a informat Curtea că nu intenționează să mențină această cerere de decizie preliminară.
3        În aceste împrejurări, se impune, în aplicarea articolului 100 din Regulamentul de procedură al Curții, să se dispună radierea prezentei cauze din registrul Curții.
4        Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța națională, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.
Pentru aceste motive, președintele Curții dispune:
Radiază cauza C400/17 din registrul Curții.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU Tribunalul Dolj. Trimitere preliminară în materia clauzelor abuzive, JURIDICE.ro, 13 iulie 2017

academia.edu

researchgate

blog Afaceri juridice europene

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Posted in Procedura trimiterii preliminare.