IADUER.ro citat de Tribunalul Specializat Cluj – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


IADUER.ro citat de Tribunalul Specializat Cluj

Tribunalul Specializat Cluj, Decizia civilă nr. 62/A/2017 din 16 ianuarie 2017, ROLII.ro
Intimatul a apreciat ca vădit neîntemeiate susținerile apelantei in ce privește pretinsa calitate de comerciant al acestuia si in lumina hotărârii pronunțate de CJUE in dosar IADUER CAUZA C-110/14, C_____, AG Cruz Villalon in cauza C-l 10/14, C_____ din 23.04.2015. CJUE a fost sesizata cu o întrebare preliminară, formulată de Judecătoria Oradea, ________________ care Volksbank România SA avea calitate de parata, obiectul dosarului fiind analiza unor clauze pretinse abuzive. Obiectul întrebării preliminare l-a constituit printre altele, clarificarea noțiunii de consumator în sensul articolului 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE, efectele cunoștințelor și ale profesiei asupra calității de consumator, stabilirea scopului creditului acordat. În continuare, intimatul a citat considerentele 23 – 30, 32 si 45 – 47 din hotărârea CJUE mentionată.  Concluziv,  din  considerentele  reținute  de  CJUE  in  soluționarea dosarului IADUER CAUZA C-l 10/14, intimatul a făcut mai multe precizări. Calitatea de comerciant trebuie apreciată în funcție de poziția unei persoane în raport cu actul juridic încheiat. Or contractul de credit a fost încheiat de către intimat in calitate de persoana fizica, iar destinația sumei imprumutate a fost aceea de satisfacere a nevoilor curente, fara a prezenta vreo importanta suma accesata. In condițiile in care banca nu a făcut dovada faptului ca intimatul a incheiat contractul de credit in calitate de comerciant, rezumandu-se la simple afirmații, nesustinute din punct de vedere probator, acesta a apreciat că nu reiese cu claritate încheierea contractului exclusiv fie cu un scop personal, fie cu un scop profesional, astfel incat, contractantul în cauză trebuie calificat drept consumator.
Cât priveste considerentele din hotărârea pronunțată de CJUE în dosar Iaduer cauza C-110/14, C_____, AG Cruz Villalon in cauza C-l 10/14, C_____ din 23.04.2015, citate de către intimat prin întâmpinare, tribunalul retine că si jurisprudenta CJUE este concordantă cu prevederile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, aplicarea criteriului privind încadrarea actului juridic concret în domeniul activitătilor aflate în afara activitătii profesionale si a criteriului scopului predominant conducând în speta de fată tot la concluzia că intimatul nu are calitatea de consumator în ce priveste conventia de credit nr. xxxxxxx/PC/29.09.2008, de vreme ce acesta a contractat creditul în scopul obtinerii de fonduri pe care să le utilizeze la constructia unei clădiri de birouri. Împrejurarea mentionării în conventia de credit a faptului că priveste ”acoperire cheltuieli personale curente” nu face dovada în sens contrar, în spetă fiind vorba despre cheltuielile privind activitatea de comerciant a intimatului.
A se vedea si Tribunalul Specializat Cluj, DECIZIA CIVILĂ Nr. 174/A/2017 din 6 februarie 2017

Posted in Procedura trimiterii preliminare.