Skip to content


Daniel-Mihail Sandru, Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (Interpretation and application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania)

RRDA 2-2017-SANDRU arbitraj drept UE-page-001Daniel-Mihail Sandru, Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (Interpretation and application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania), Revista romana de dreptul afacerilor, 2/2017, p. 115-122

 

Romanian Abstract: Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, de către instanţele arbitrale este un subiect puţin abordat pe de o parte ca urmare a confi denţialităţii sentinţelor arbitrale şi pe de altă parte datorită specifi cului ordinii juridice a Uniunii Europene şi a arbitrajului comercial internaţional. Prezentul articol îşi propune să exemplifi ce interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României aşa cum rezultă din sentinţe arbitrale pronunţate recent.

English Abstract: The interpretation and application of the European Union law, including the caselaw of the Court of Justice of the European Union, by the arbitral tribunals is a subject which is little approached. This is due on the one hand as a result of the confi dentiality of the arbitration awards and on the other hand to the specifi city of the legal order of the European Union and of the International commercial arbitration. This article aims to illustrate the interpretation and application of the European Union law by the International Commercial Arbitration Court attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry as it emerges from the recent arbitration awards.

Notes: Downloadable document is in Romanian.

 

Keywords: international commercial arbitration, International Commercial Arbitration Court attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry, Romania, arbitration, case law, interpretation of European Union law, application of European Union law

SSRN

academia.edu

researchgate

blog Afaceri juridice europene

google scholar

linkedin

mendeley

works.bepress

Blog Dreptul comertului international

romanianarbitration.ro

Posted in Recenzii, bibliografie.