Skip to content


Tribunalul Cluj a formulat o trimitere preliminară: C-478/17, IQ

Tribunalul Cluj a formulat o trimitere preliminară: C-478/17, IQ [CURIA]

C‑478/17, IQ, hotărârea din 4 octombrie 2018, ECLI:EU:C:2018:812

 

Tribunalul Cluj, prin încheierea din 12 iulie 2017, a formulat o nouă trimitere preliminară la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Potrivit portalului instantelor de judecată, textul este următorul:

„In temeiul disp. art. 267 din TFUE dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene in vederea pronunţării unei decizii preliminarii privind interpretarea articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, mai exact, dacă sintagma instanţele judecătoreşti dintr-un stat membru competente pentru a soluţiona cauza pe fond utilizată in aliniatul 1 se referă atât la instanţele care soluţionează cauza in primă instanţă, cât şi la cele care soluţionează căile de atac. Interesează dacă poate avea loc o trimitere a cauzei in temeiul art. 15 din Regulamentul nr. 2201/2003 către o instanţă mai bine plasată, in cazul in care instanţa competentă căreia I se solicită trimiterea cauzei unei instanţe mai bine plasate este o instanţă de apel, in timp ce instanţa mai bine plasată este o instanţă care judecă in primul grad de jurisdicţie. In cazul unui răspuns afirmativ, care este ar trebui să fie in opinia Curţii soarta hotărârii pronunţată in primă instanţă de instanţa competentă care procedează la trimiterea cauzei instanţei mai bine plasate. Se va solicita Curţii utilizarea procedurii de urgenţă.”

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Cluj

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii – solicitarea uneia dintre părți

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MELCHIOR WATHELET prezentate la 10 iulie 2018 in cauza C 478/17, IQ

Pentru aceste motive, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Tribunalul Cluj (România) după cum urmează:

„1)      Expresia «instanțele judecătorești dintr‑un stat membru competente pentru a soluționa cauza pe fond», care figurează la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, se referă de asemenea la instanțele de apel care pot, fie la cerere, fie din proprie inițiativă, să trimită cauza la o instanță judecătorească dintr‑un alt stat membru mai bine plasată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite la articolul 15 din Regulamentul nr. 2201/2003.

2)      Instanța de apel care a transferat competența unei instanțe judecătorești din alt stat membru își declină competența în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul nr. 2201/2003, fapt care închide procedura pendinte în fața acesteia în conformitate cu dreptul său procedural național. Hotărârea pronunțată în primă instanță în cadrul procedurii în discuție va produce efectele conferite de același drept național, atât timp cât nu este modificată sau înlocuită, cu efecte pentru viitor, de o nouă hotărâre pronunțată de orice altă instanță care își exercită competența în temeiul Regulamentului nr. 2201/2003.”

TEXT INTEGRAL

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Hotararea Curtii de Justitie din 4 octombrie 2018:

Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, trebuie interpretat în sensul că nu este aplicabil într‑o situație precum cea în discuție în cauza principală, în care cele două instanțe sesizate sunt competente pe fond, în temeiul articolelor 12 și, respectiv, 8 din acest regulament.

TEXT INTEGRAL

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

 

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU, Tribunalul Cluj a formulat o trimitere preliminară: C-478/17 (PPU), IQ, JURIDICE.ro, 24 august 2017

academia.edu

researchgate

blog Afaceri juridice europene

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

 

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Mihai Șandru

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.