Skip to content


Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel Ploiești, C-676/17, Călin

Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel Ploiești, C-676/17, Călin

CURIA

Curtea de Apel Ploiești  a formulat o trimitere preliminară înregistrată la Curtea de Justiție: Cauza C-676/17, Călin.

Potrivit închierii din 5 octombrie 2017 textul întrebării preliminare este următorul:

Art. 4 alin. 3 TUE care se referă la principiul cooperării loiale, art. 17, 20, 21 şi 47 din Carta Drepturilor Fundamentale, art. 110 TFUE principiul securităţii juridice, principiul echivalenţei, efectivităţii decurgând din principiul autonomiei procedurale pot fi interpretate ca opunându-se unei reglementării naţionale, respectiv art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, astfel cum a fost interpretată prin decizia nr. 45/2016 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, potrivit căreia termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 este de o lună şi curge de la data comunicării hotărârii definitive, supuse revizuirii?

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Ploiești

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii – solicitarea uneia dintre părți

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

OJ C 63 from 19.02.2018, p.8

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU,  JURIDICE.ro

academia.edu

researchgate

blog Afaceri juridice europene

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Mihai Șandru

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.