Skip to content


Amazon încalcă dreptul la viață privată al angajaților [Hilda Sumalan]

Amazon încalcă dreptul la viață privată al angajaților

Hilda Sumalan

 

Noul centru logistic al companiei Amazon din orașul german Winsen este considerat a fi cel mai modern centru logistic din întreaga Federație Germană datorită utilizării roboților de transport. Însă, datorită unui reportaj realizat de către canalul de televiziune german „Panorama 3”, s-a constatat o încălcare masivă a dreptului la viață privată al angajaților Amazon.

 

Reporterul canalului a constatat, în primul rând, faptul că folosirea mașinăriilor de către angajați le îngreuna considerabil munca, prin monitorizarea activității și planificarea „la secundă”. Acest lucru duce la al doilea aspect, și anume faptul că prin acea monitorizare considerată a fi esențială eficienței, se realiza supravegherea permanentă a fiecărei mișcări a angajaților și al fiecărui proces. În cazul în care se întârzia chiar și cu câteva minute, superiorul ierarhic știa imediat. Astfel, supravegherea este una totală. Reporterul a descoperit că nu există porțiune a unei încăperi care să nu fie dotată cu cel puțin o cameră de supraveghere. Chiar și vestiarele sunt 100% supravegheate. Această supraveghere se împotrivește în totalitate principiului proporționalității.

Reprezentanții Amazon au refuzat orice interviu referitor la reportaj, susținând că supravegherea „nu există” în cadrul halelor de lucru. Totodată, Amazon a mai susținut că supravegherea se realizează în vederea eficientizării serviciilor și pentru siguranța lucrătorilor, iar supravegherea vestiarelor pentru prevenirea furturilor.

Drept rezultat al reportajului și al altor acțiuni judiciare din trecut, Barbara Thiel, principalul ofițer responsabil cu protecția datelor din cadrul Guvernului Saxoniei Inferioare a inițiat o acțiune judiciară împotriva Amazon, pe considerentul încălcării Legii Federale privind Protecția Datelor.

Mai multe informații: https://www.wsws.org/en/articles/2017/12/16/amaz-d16.html

Revsita Afaceri Juridce Europene, nr. 1-2/2017

Posted in GDPR.