Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018 – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș

„Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”

23 ianuarie 2018, orele 9 – 13

Universitatea Petru Maior din Targu-Mures în parteneriat cu CSDE – Centrul de studii de drept european al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei RomâneSocietatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private (SOROCAP)AEXA -Asociatia Expertilor in Achizitii publice și  ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene, organizează în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană

Conferinţa

Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017

Agenda provizorie

Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Considerații privind modificările aduse în anul 2017 legislației achizițiilor publice din România

Florin Irimia, Remedii mai eficiente în achizițiile publice

Gheorghe Cazan, titlu rezervat

Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Consecițtele controlului ex ante al contractelor de achiziție publică asupra derularii și valabilității acestora

Emőd Veress, Răspunderea terților susținători pentru executarea contractului de achiziție publică

Raul Felix Hodoș, titlu rezervat

Ovidiu Slimac, Centralizare vs descentralizare în achiziții (publice)

Manifestarea, aflată la cea de-a doua ediție, este organizată împreună cu profesionişti din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor şi are ca scop evidenţierea noilor tensiuni în aplicarea şi interpretarea – administrativă şi jurisdicţională – a domeniului achiziţiilor publice.

Modificarea legislației achizițiilor publice la sfârșitul anului 2017 s-a realizat printr-o serie de ordonanțe de urgență, respectiv OUG 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor, OUG nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii privind parteneriatul public-privat și OUG nr. 107/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.

Pentru aceste motive, Conferința Națională de Achiziții Publice va reuni teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre didactice, cercetători, avocați, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale), oameni de afaceri, precum și alți profesioniști cu experiență în domeniu.

Lucrările înscrise până în data de 15 ianuarie și acceptate de comitetul științific până în data de  18 ianuarie vor fi publicate într-un volum dedicat conferintei sau în Revista română de dreptul afacerilor. Lucrările in extenso vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a conferinței, până la data de 22 februarie. Lucrarea trebuie să fie concepută într-o formă originală, să nu fi fost publicată sau prezentată anterior la alte evenimente şi să respecte integral condiţiile de formă solicitate. Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. E-mail ardae2007@gmail.com

Detalii privind prima ediție a conferinței

Detalii privind volumul primei ediții a conferinței: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017

 

CECADA

Posted in Evenimente.