C-17/18, Mailat, trimitere preliminară formulată de Tribunalul Mureș în materie fiscală – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-17/18, Mailat, trimitere preliminară formulată de Tribunalul Mureș în materie fiscală

C-17/18, Mailat, pendinte [CURIA]

Tribunalul Mureș a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: C-17/18, Mailat. Potrivit portalului instanțelor de judecată, textul întrebărilor preliminare este următorul:

”În baza art. 234 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și a art. 2 alin. 1 din Legea nr. 340/2009 solicită Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene să se pronunţe cu titlu preliminar asupra următoarelor întrebări:

1. Încheierea unui contract prin care o societate închiriază unei alte societăți un imobil în care anterior se desfășurau activități specifice alimentației publice într-un restaurant, împreună cu toate mijloacele fixe și obiectele de inventar, societatea chiriașă continuând aceeași activitate de alimentație publică într-un restaurant cu aceeași denumire utilizată anterior reprezintă un transfer al afacerii în sensul art. 19 și a art. 29 din Directiva 2006/112/CE?

2. În cazul în care răspunsul la întrebarea 1 este negativ, este operațiunea descrisă un serviciu care se califică drept închiriere de bunuri imobile în sensul art. 135 alin. 1 litera i) din Directiva de TVA sau un serviciu complex care nu se califică drept închiriere de bunuri imobile, taxabil prin efectul legii?

Respinge cererea de suspendare a judecății cauzei.”

 

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Mures

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU,  JURIDICE.ro

academia.edu

researchgate

blog Afaceri juridice europene

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , , , , , , .