Skip to content


Semnatura electronica

 

Piața semnăturii electronice a crescut substanțial în România în ultimii ani, iar ritmul de utilizare a semnăturii este din ce în ce mai mare. Majoritatea documentelor transmise către instituțiile statului de către cetățeni sau firme sunt semnate electronic. Instituții precum ANAF, Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau Registrul Comerțului acceptă sau cer ca majoritatea documentelor transmise să fie semnate electronic.

Acest lucru se datorează faptului că un document digital semnat electronic aduce garanții suplimentare că este realizat sau cel puțin asumat de o persoană anume, iar conținutul lui nu poate suferi modificări după semnare, fără ca acest lucru să se poată observa cu o minimă diligență. Documentele digitale semnate electronic sunt utilizate chiar și în transferurile care nu implică autoritățile statului.

Semnătura electronică este definită de articolul 4, punctul 3, din Legea 455/2001 – Legea semnăturii electronice ca reprezentând ”date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare”. Așadar, atunci când semnătura electronică este atașată unui document digital, ea este asociată întregului conținut al documentului existent la momentul semnării, iar legătura logică dintre acest conținut și semnătură este alterată vizibil de orice modificare ulterioară. Semnătura electronică are și rolul de a aduce garanții că nu a fost fraudată și aparține titularului ei.

Diferența dintre semnătura electronică și semnătura olografă de pe un document digital

Semnătura de mână (olografă) ce apare pe un document digital nu are măsuri intriseci de securitate, adică ei nu îi este asociată nici o astfel de metodă. Există metode de a cripta întregul document digital dar informațiile conținute pot fi astfel criptate cu sau fără semnătură. O astfel de semnătură poate fi decupată ușor dintr-un document și atașată altui document, fără ca acest tip de fraudă să poată fi observată fără o expertiză tehnică.

Aceste inconveniente sunt înlăturate de semnătura electronică, instrument de autentificare ce nu poate fi decupat fără a se putea observa. După cum am precizat anterior, semnătura digitală este atașată logic unui conținut și unui document anume. Orice decupare devine astfel inutilă pentru că e observabilă și nu are nici o valoare.

Valoarea legală a semnăturii electronice

Semnătura electronică poate avea valoarea juridică a unui inscris sub semnătură privată dacă îndeplinește două criterii esențiale. În primul rând trebuie să se bazeze pe un certificat digital calificat, iar în al doilea rând trebuie să fie generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat. Daca sunt îndeplinite aceste două criterii vorbim de semnătura electronică extinsă. În cazul în care certificatul digital e simplu, vorbim de semnătura electronică simplă.

Inscrisul sub semnătură privată este acel document clasic, un contract pe hartie, de exemplu, care pentru a avea o valoare probatorie este necesar sa fie semnat olograf (de mână) de părțile care își asumă obligații. De data asta vorbim de o semnătură de mână unică, ce trebuie aplicată cu un instrument de scris obișnuit direct pe actul care nu e digital. Nu trebuie confundată cu semnătura dată cu un creion digital folosit la o tabletă grafică.

Certificatul digital poate fi obținut de la un furnizor acreditat în baza legislației din România. El poate fi simplu, calificat, pentru servere web (SSL) sau pentru semnare de cod. Mai multe informații (inclusiv tehnice) găsiți pe siteul www.certsign.ro.

Imagine preluată de pe pagina: www.apetrei.info/ce-este-semnatura-electronica/

Toți furnizorii de semnătură electronică acreditați în România sunt recunoscuți în mai multe state din Uniunea Europeană precum: Germania, Ungaria, Slovacia, Lituania, Danemarca, Polonia, Suedia, Slovenia, Portugalia, Finlanda, Cehia și Letonia.

Cine și unde se poate utiliza semnătura electronică

Orice persoană poate folosi semnătura electronică dacă deține un certificat digital obținut de la un furnizor acreditat. Pentru a folosi semnătura electronică e nevoie de o pereche funcțională alcătuită dintr-o cheie privată și o cheie publică. În cazul semnăturii electronice extinse este nevoie și de un dispozitiv securizat de generare a ei.

Semnătura electronică poate fi atașată oricărui document digital generat de un program informatic precum editoarele de text, editoarele foto, aplicațiile de calcul tabelar, programele de evidență contabilă etc. După ce este aplicată, documentele digitale semnat pot fi folosite în relația cu instituții precum ANAF, CNAS, ONRC etc, în nume personal sau în numele altei persoane fizice ori juridice. Astfel de documente pot fi folosite și între privați, adică între două firme, două persoane fizice sau între o firmă și o persoană fizică.

Avantajele folosirii semnăturii electronice

Din lecturarea acestui articol se pot extrage rapid câteva avantaje ale utilizării semnăturii electronice. Comunicarea securizată a unor documente care au menirea de a produce efecte juridice este unul dintre avantaje. Evident, documentele pot fi transmise la fel de sigur și prin deplasarea angajaților la destinatari însă schimbul nu se face nicidecum la fel de rapid. Când vorbim de comunicarea în interiorul firmei, avantajul folosirii semnăturii electronice este acela că schimbul de informații este mult mai sigur.

Un articol scris mult mai pragmatic, orientat către cerințele unui utilizator, privind semnătura digitală poate fi găsit la pagina www.certsign.ro/certsign/despre-noi/presa/comunicate/tot-ce-nu-stiai-despre-semnatura-ta-electronica din cadrul siteului firmei certSIGN, furnizorul de servicii de certificare cu cea mai mare cifră de afaceri.

Arhivarea documentelor digitale se poate face mult mai ușor și nu mai necesită amenajarea unui spațiu fizic în acest sens. Se fac economii cu imprimarea documentelor, iar accesul la documente este mult mai simplu. Orice document digital semnat electronic poate fi imprimat ulterior.

Posted in Recenzii, bibliografie.

Tagged with .