Skip to content


Franciza cursuri | Asociatia Romana de Franciza

 

Franciza cursuri | Asociatia Romana de Franciza

detalii youtube

 

Conform Codulului Deontologic al Asociatiei Romane de Franciza, franciza este privita ca fiind „un sistem de comercializare a produselor si/sau serviciilor si/sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua între întreprinderi, distincte si independente sub aspect juridic si financiar, francizorul si francizatii sai , în care francizorul acorda francizatilor sai dreptul si impune obligatia de a exploata o întreprindere in conformitate cu conceptul francizorului. Dreptul astfel concedat autorizeaza si obliga pe francizat, în schimbul unei contributii financiare directe sau indirecte, sa utilizeze firma si/sau marca , produselor si/sau serviciilor, savoir faire-ul si alte drepturi de proprietate intelectuala , sustinut prin aportul continuu de asistenta comerciala si/sau tehnica în cadrul si pe durata contractului de franciza scris, incheiat intre parti in acest scop” – detalii – https://francizor.ro

Posted in Varia.