UMF, UPM: Impactul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) in domeniul sanatatii (ed. a III-a), Tîrgu Mures, 22 martie 2018 – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


UMF, UPM: Impactul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) in domeniul sanatatii (ed. a III-a), Tîrgu Mures, 22 martie 2018

UMF, UPM: Impactul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) in domeniul sanatatii (ed. a III-a), Tîrgu Mures, 22 martie 2018

From the healthiness of the GDPR to the GDPR in the health sector

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

 „PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 ÎN DOMENIUL MEDICAL”

22 Martie 2018

 

Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, în parteneriat cu Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, Colegiul Județean al Medicilor Mureș, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Mureș, organizează în data de 22 martie 2018, în intervalul orar 10:00 – 18:00, în Amfiteatrul Facultății de Farmacie din cadrul UMF Tîrgu Mureș, Conferința Internațională „Protecția datelor cu caracter personal în domeniul medical”, o temă de mare interes pentru specialiștii din domeniul sănătății. Partenerul instituțional al manifestării este Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate.

Profesioniștii în domeniile de referință își propun să supună dezbaterii opiniei publice și să analizeze, impactul implementării cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul unităților spitalicești, în înțelesul Regulamentului (UE) 679/2016, precum și perfecționarea profesională a personalului medical și managerial și creșterea calității serviciilor medicale și farmaceutice.

Orice instituție publică sanitară prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților ce beneficiază de tratament în cadrul acesteia. Spre exemplu, aceste date pot fi prelucrate în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale acestora, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei.

Organizatorii Conferinței își propun ca dezbaterile din cadrul acestui eveniment să conducă la identificarea de posibile provocări și / sau oportunități pentru unitățile sanitare în ceea ce privește implementarea prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor în privința siguranței datelor personale ale pacientului.

Evenimentul va avea un caracter interactiv, vorbitorii încurajând dezbaterea împreună cu participanții cu privire la problemele și situațiile propuse de aceștia.

 

ORGANIZATORI:

  • Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș;
  • Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș.

 

 

PARTENERI:

  • Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”;
  • Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private;
  • Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș;
  • Spitalul Clinic Județean Mureș;
  • Colegiul Județean al Medicilor Mureș;
  • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Mureș.

PARTENER INSTITUȚIONAL:

  • Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate din România.

 

AGENDA WORKSHOP-ULUI:

 

09:45 – 10:00 Înregistrarea participanților

 

10:00 – 10:30 Lansare de carte

11:00 – 11:15 Deschiderea Conferinței

11:15 – 12:00 Reforme GDPR pentru sistemul de sănătate

12:00 – 12:30 Pauză de cafea

12:30 – 14:00 Reforme în industria farmaceutică impuse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor

14:00 – 15:00 Pauză de prânz

15:00 – 16:30 Regulamentul General pentru Protecția Datelor în activitatea medicilor

17:00 – 18:30 Stadiul actual al implementării Regulamentului General pentru Protecția Datelor în domeniul medical

18:30 – 19:00 Închiderea Conferinței

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Co – Președinți:

·         Dr. Leonard AZAMFIREI, profesor universitar, rector, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;

·         Dr. Călin ENĂCHESCU, profesor universitar, rector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș;

Membri:

·         Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București;

·         Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor universitar; coordonator, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București;

  • Dr. Silviu Horia MORARIU, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;

·         Ovidiu CHELĂRESCU, consilier rector, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;

·         Cătălin DOGAR, responsabil PR, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;

·         Teodora MÎNDRU, responsabil PR, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;

·         Lucian MORARIU, responsabil grafică și design, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;

·         Dr. Nicolae – Dragoș PLOEȘTEANU, conferențiar, Universitatea „Petru Maior”, director, Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș;

·         Dr. Raul – Felix HODOȘ, lector, Universitatea „Petru Maior”, președinte, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș;

·         Diana PAOLINI, masterand, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,

·         Asineta CĂTINEAN, student, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș.

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Irina Alexe – Associate Researcher, Romanian Academy;

Dr. Axel Bormann – Referent, Institut für Ostrecht München;

Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanviltellly”;

Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University;

Dumitru Cazac – Senior Consultant at the Ministry of Justice, Republic of Moldova;

Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University;

Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University;

Comisar-șef Cătălin Giulescu – Romanian Ministry of Internal Affairs;

Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria;

Dr. Janja Hojnik – University of Maribor;

Alfred Kellermann – Senior Policy Adviser, T.M.C. Asser Institut;

Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies;

Luís Neto Galvão – Partner- SRS Advogados SRS;

Dr. Joanna Osiejewicz – University of Zielona Góra;

Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Data Protection Centre;

Dr. Rainer Arnold – University of Regensburg;

Dr. Neliana Rodean – University of Verona;

Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences;

Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior researcher, Romanian Academy;

Dr. Oana Stefan – King’s College London.

ALTE INFORMAȚII:

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa: gdpr@jus.ro.

Evenimentul se va desfășura în data de 22 martie 2018, în intervalul orar 10:00 – 19:00, în Amfiteatrul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie, str. Gheorghe Marinescu Nr. 38, Tîrgu Mureș.

Posted in Evenimente.