Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679. Experiențe din România

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679. Experiențe din România, publicat în introducerea la volumul Daniel Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018, p. 7-24.

Rezumat: În continuarea activităților de cercetare din domeniul dreptului la o viață privată, respectiv al dreptului privind protecția datelor cu caracter personal, prezentul material reprezintă metodologic o cercetare privind consecințele intrării în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR, acronimul englezesc) în România. Acest articol urmărește să pună în evidență efectele practice ale intrării în vigoare, cadrul normativ european, mult mai dezvoltat decât pare la prima vedere, precum și eventualele implicații ale regulamentului, pentru judecătorul român.

Cuvinte cheie: GDPR, judecător, protecția datelor, efecte practice, conformare; responsabil cu protecția datelor; sancțiuni.

Abstract: In continuation of the research activities in the right to privacy field, namely the right to protect one’s personal data, the present material is methodologically a research on the consequences of the General Data Protection Regulation’s entry into force (also known as GDPR) in Romania. This article seeks to highlight the practical effects of the entry into force, the European normative framework, which is much more developed than it might seem at a first glance, as well as the possible implications of the regulation for the Romanian judge.

Keywords: GDPR, judge, data protection, practical effects, compliance; data protection officer; sanctions.

researchgate [ppt]

academia.edu [ppt]

22 martie 2018 – Conferința internațională Protectia datelor cu caracter personal in domeniul medical, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea Petru Maior, la UMF Tîrgu Mureș

http://iaduer.ro/?p=5684

Posted in Recenzii, bibliografie.