Skip to content


Dospinescuși alții, cauza C-205/18

Curtea de Apel Pitești a formulat o nouă trimitere preliminară: Dospinescu și alții, cauza C-205/18

 

Curtea de Apel Pitești a formulat o nouă trimitere preliminară, inregistrată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Dospinescu și alții, cauza C-205/18. Potrivit încheierii 30 ianuarie 2018 textul trimiterii este următorul:

„Sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare asupra următorului aspect:

Dacă articolele 114 alin. 3, 151 şi 153 din TFUE, precum şi prevederile      Directivei-cadru 89/391/CEE şi ale directivelor individuale subsecvente trebuie interpretate ca opunându-se instituirii de către un stat membru a unor termene şi proceduri care lipsesc de accesul la justiţie pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, cu consecinţa împiedicării lucrătorilor nou angajaţi de a le fi recunoscute drepturile la securitate şi sănătate în muncă ce derivă din stabilirea acestor condiţii conform reglementărilor naţionale.

Suspendă judecata cauzei până la pronunţarea asupra prezentei sesizări, ca şi asupra celei înregistrate sub nr. C-134/17, Mucea.”

Notă. Menționăm că în cauza C-134/17, Mucea, CJUE s-a pronunțat prin hotărârea din 21 martie 2018.

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Pitesti

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Ordonanta de radiere din 21 iunie 2018. TEXT INTEGRAL

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Posted in Procedura trimiterii preliminare.