Skip to content


Daniel Mihail Șandru, Principiul echităţii în prelucrarea datelor cu caracter personal. Conferinţa internaţională Filosofia dreptului de la iluminism la contemporaneitate, București, 17-19 mai 2018

Daniel Mihail Șandru, Principiul echităţii în prelucrarea datelor cu caracter personal /  The fairness principle in personal data processing

Conferinţa internaţională Filosofia dreptului de la iluminism la contemporaneitate, București, 17-19 mai 2018

Rezumatul:

Principiul echităţii în prelucrarea datelor cu caracter personal, păstrat din vechea reglementare, va căpăta noi valenţe prin obligaţia operatorului de date de a demonstra respectarea acestor principii. Studiul îşi propune o interpretare a Regulamentului nr. 2016/679/UE atât din perspectiva cunoaşterii înţelesului şi conţinutului său cât şi a rolului acestuia între celelalte principii.

Abstract:

The fairness principle in processing personal data, which, compared to the old regulation, is no different now, will acquire new valences by requiring the data protection officer to demonstrate compliance with these principles. The present study proposes an interpretation of the Regulation no. 2016/679 / EU both from the perspective of knowing its meaning and its content and its role among other principles.

Posted in Evenimente.