Skip to content


Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia: Workshop ELEMENTE ESENȚIALE ALE REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE (RGDP / GDPR), 23 aprilie 2018

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia: Workshop ELEMENTE ESENȚIALE ALE REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE (RGDP / GDPR), 23 aprilie 2018

eveniment facebook

GDPR Alba Iulia 23 aprilie 2018In ziua de azi orice element din Regulamentul General privind Protectia Datelor pare sa fie esential. De la legea romana de punere in aplicare pana la interpretarea diferitelor concepte ale regulamentului, de altfel, cele mai multe preluate din directiva.
Ne propunem sa discutam despre:
Trecerea de le directiva la regulament. Efectele in privinta plicarii regulamentului si a legislatiei nationale
Intrarea in vigoare si punerea in aplicare a Regulamentului
Cine se supune regulamentului? Subiectele regulamentului. Cine este operator si cine este persona vizata?
Forța juridică a actelor și documentelor aplicabile în materia protecției datelor personale
Etapele pentru conformarea la cerințele GDPR
Relația operatorului cu autoritatea de protecția datelor
Drepturile și obligațiile persoanelor vizate
Interpretarea și aplicarea Regulamentului 2016/697 de către instanțele române
Prelucrarea datelor personale cu consimtamantul persoanei vizate
Prelucrarea datelor personale fara consimtamantul persoanei vizate
Efectele consimtamantului anterior Regulamentului
Ce este responsbailul cu protectia datelor (DPO)?
De ce este DPO necesar?
Numiea DPO
Sarcinile DPO
Pregatirea DPO
Cerinte DPO
Cine poate fi DPO?
DPO – functionar sau contractual
Externalizarea serviciului sau angajat?
De ce regim sancționator prin regulament?
Noul regim sanctionator
Calificarea sanctiunilor
Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative
Încălcările ce vor fi sancționate și caracterul lor
Limitele sanctiunilor
Garantii procedurale eficiente
Competenta statelor membre
Rolul autoritatilor nationale de supraveghere

Alba Iulia 23 aprilie 2018

Posted in Evenimente.