Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe (editori), Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţilor publice, Ed. Universitară, 2018

Sandru&Alexe_Legislatia_UE_in_materia_achi_publice_BTDaniel-Mihail Şandru, Irina Alexe (editori), Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţilor publice, Ed. Universitară, 2018, ISBN 978-606-28-0744-3, DOI 10.5682/9786062807443

 

Reformele legislative succesive derulate la nivelul Uniunii Europene, în materia achizițiilor publice, începând cu anii 70, au fost încununate, în anul 2014, prin adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a unui nou pachet legislativ ce a cuprins trei noi directive (Directiva 2014/23/UE – privind atribuirea contractelor de concesiune, Directiva 2014/24/UE – privind achizițiile publice și Directiva 2014/25/UE – privind achizițiile efectuate de entități care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale). Cu această ocazie autoritățile competente ale Uniunii Europene au stabilit și faptul că directivele-remedii rămân aplicabile. Statele membre au avut la dispoziție un termen de doi ani pentru a transpune noua legislație europeană, iar România a transpus directivele în anul 2016.

Studiul introductiv, intitulat Reflectarea izvoarelor dreptului european al achiziţiilor publice în practica administrativă şi jurisdicţională din România, demostrează că normele europene au un impact direct în aplicarea şi interpretarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele jurisdicţionale naţionale precum şi de către autorităţile administrative.

Întrucât, după transpunerea în dreptul intern a noilor acte legislative, au apărut atât numeroase modificări și completări ale actelor normative naționale, cât și numeroase controverse și dificultăți inclusiv în ceea ce privește modalitatea de transpunere sau corecta/incorecta aplicare a normelor europene, apreciem necesară și obligatorie cunoașterea surselor directe de către practicienii din domeniul achiziţiilor, de către cercetători și mai ales de către legiuitor, iar culegerea de legislaţie a Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice este un instrument util, destinat acestui scop.

 

                                                                     Daniel-Mihail Șandru

                                                                       Irina Alexe

 

 

Coperta 1. Domenico Amici, Foro Trajano, o Piazza di Colonna Trajana, Gravură, Tipografia Giovanni Raffaelli, Roma, 1847. Cota GI19IV/19906, 1 f. gravură; 350 x 490 mm lucrul; 472 x 558 mm cuveta. Biblioteca Academiei Române.

Posted in Recenzii, bibliografie.