Prof. univ. dr. Daniel Mihail Șandru despre direcțiile strategice pe care ar trebui să le promoveze România privind viitorul UE – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


Prof. univ. dr. Daniel Mihail Șandru despre direcțiile strategice pe care ar trebui să le promoveze România privind viitorul UE

Prof. univ. dr. Daniel Mihail Șandru, președintele Societății de Științe Juridice, a fost invitat la Conferința de lansare a consultărilor cetățenești privind viitorul Europei organizată de Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene și Institutul European din România (IER), acțiune derulată în data de 9 mai 2018 la Biblioteca Centrală Universitară.

Comentariul s-a referit la cea de-a patra întrebare din cadrul consultărilor referitoare la direcțiile strategice pe care ar trebui să le promoveze România privind viitorul UE.  Față de întrebările anterioare [”Care sunt beneficiile sau oportunitățile pe care le-ați resimțit în urma aderării României la Uniunea Europeană?”, ”Ce provocări actuale pot influența viitorul Uniunii Europene?” și ”Ce domenii prioritare de acțiune ar trebui să promoveze România în calitate de Președinție a Consiliului Uniunii Europene în semestrul I 2019?”] întrebarea aceasta nu este doar o întrebare care privește sentimentul și simțul persoanelor care votează, ci se referă la o direcție strategică stabilită deja la nivel instituțional. Întrebarea a avut gradul cel mare de coerență a unui răspuns, chiar dacă față de întrebările anterioare a avut numărul cel mai mic de participanți. Astfel, la întrebare și la răspunsurile prestabilite, procentele au fost următoarele:

”Ce direcții strategice ar trebui să promoveze România pentru viitorul UE?
1, Continuăm pe același drum 3%
2. O Uniune a coeziunii ca valoare comună, mai unită, mai solidară, mai integrată, mai puternică 82%
3. O Uniune cu viteze multiple de integrare între statele membre 11%
4. O Uniune centrată mai mult pe piața unică 3%”.

Gradul acesta de coerență reflectă faptul că există un public avizat, cunoscător, care ar și promova un eventual examen, pentru că întâmplător întrebarea poate avea un grad de corectitudine și nu doar de implicare a percepțiilor.

Pe de altă parte expresia ”același drum” (de la prima variantă de răspuns) are conotații ambivalente, pentru că atât din perspectiva  țării noastre dar și din perspectiva Comisiei Europene ”același drum” înseamnă, în primul caz ”o Europă a coziunii”, iar în al doilea ”o Europă cu mai multe viteze”. Mă bucur că au fost puține persoane care au votat această variantă. Și în acest moment există mai multe UE, care reies chiar din Tratatul de la Lisabona, cum ar fi zona Euro sau zona Schengen. De asemenea, mi se pare că o Uniune centrată mai mult pe Piața Unică reprezintă mai puțin decat ce avem în prezent, pentru că în UE există drepturi politice considerabile față de oportunitățile Pieții Unice.

Posted in Note.