Skip to content


Daniel Mihail Sandru, Transparency principle in Data Protection – International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018, the 16th May 2018

Daniel Mihail Sandru, Transparency principle in Data Protection – International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018, the 16th May 2018

 

International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018, the 16th May 2018

Principiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru[1]

 

Rezumat:

Regulamentul 679/2016 prevede obligaţia pentru operatori de a respecta principiul transparenţei în prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest material sunt explorate limitele, consecinţele practice precum şi relaţia cu celelate principii.

Conference  at REI UCDC on the 16th of May 2018

Transparency principle in Data Protection

Abstract:

The Regulation no. 679/2016 stipulates the obligation for officers (DPO – data protection officers) to respect the transparency principle in private data processing. In this material we explore not only the limits and practical consequences of the fore mentioned but also the relationship with the other principles.


[1] Daniel-Mihail Şandru este profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro Pagina web: www.mihaisandru.ro Materialul a fost pregătit pentru International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018, the 16th May 2018, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale în parteneriat cu Institutul de Cercetări Economice, Academia Bulgară de Ştiinţe, Academia de Studii Economice din Moldova.

 
Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

 

Posted in Evenimente.