Skip to content


C-268/18, Onlineshop, pendinte

C-268/18, Onlineshop, pendinte

CURIA

 

Curtea de Apel Bacău a formulat o noua trimitere preliminara: C-268/18, Onlineshop

 

Potrivit trimiterii preliminare, textul este următorul:

1. Dacă nomenclatura combinată, care figurează în Anexa 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (Uniunii Europene) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016, trebuie interpretată în sensul că aparatele precum sistemele de navigaţie GPS PNI S 506 în discuţie în prezentul litigiu, se clasifică la subpoziţia tarifară 8526 91 subpoziţia 8526 91 20 sau la poziţia 8528 subpoziţia 8528 59 00 din această nomenclatură;

2. Dacă versiunile Nomenclaturii combinate care rezultă succesiv din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 698/2012 al Comisiei şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 459/2016 al Comisiei au relevanţă în scopul determinării corectei încadrări tarifare a aparatelor precum sistemele de navigaţie în discuţie în prezentul litigiu, în sensul posibilităţii de a fi aplicabile prin analogie unor produse care prezintă similarităţi cu sistemul de navigaţie în cauză, respectiv dacă aplicarea prin analogie a acestor dispoziţii favorizează interpretarea NC dată de administraţia vamală.

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Bacau

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.