Skip to content


C-291/18, Grup Servicii Petroliere, pendinte

C-291/18, Grup Servicii Petroliere, pendinte

CURIA

Curtea de Apel Bucuresti aformulat o trimitere preliminara in interpretarea Directivei 2006/112: C-291/18, Grup Servicii Petroliere

Curtea de Apel Bucuresti aformulat o trimitere preliminara in interpretarea Directivei 2006/112: C-291/18, Grup Servicii Petroliere. Potrivit incheirii, textul intrebărilor este următorul:

« (1) Dacă art. 148 lit. c) raportat la lit. a) din Directiva nr. 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se interpretează în sensul că scutirea de la taxa pe valoarea adăugată se aplică în anumite condiţii livrării unei platforme de foraj marin autoridicătoare, respectiv dacă platforma de foraj marin autoridicătoare se încadrează în noţiunea de „navă” în înţelesul normei juridice de drept al Uniunii Europene, câtă vreme norma respectivă reiese că reglementează, potrivit titlului Capitolului 7 din Directivă, „scutiri legate de transportul internaţional”?

(2) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, dacă din interpretarea art.148 lit. c) raportat la lit. a) din Directiva nr. 2006/112/CE rezultă condiţia esenţială pentru aplicarea scutirii de la taxa pe valoarea adăugată în sensul că, în exploatarea sa (ca activitate comercială / industrială), platforma de foraj marin autoridicătoare, care a navigat până în largul mării, trebuie să se afle acolo în mod efectiv în stare de mobilitate, plutire, prin deplasare pe mare, dintr-un punct într-altul, o durată de timp mai mare decât cea în care se găseşte în stare staţionară, imobilă, ca urmare a activităţii de forare pe mare, respectiv dacă activitatea de navigaţie trebuie să fie în mod efectiv preponderentă faţă de cea de forare?»

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel București

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.