Skip to content


Irina Alexe – lucrări științifice în materia protecției datelor personale

Irina Alexe – lucrări științifice în materia datelor personale

 

Lista lucrărilor elaborate în domeniul GDPR, publicate sau acceptate pentru publicare

- august 2018 -

Irina Alexe

Lista lucrărilor publicate în domeniul GDPR – august 2018

Irina Alexe

VOLUME

1. Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, Daniel-Mihail Șandru (coordonatori), Protecția datelor cu caracter personal. Impactul protecției datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experiențelor românești şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitară, 2017.

2. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018.

ARTICOLE

1. Regimul sancționator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, Revista Curierul Judiciar nr.1/2018, p.36-42.

2. Principalele noutăți privind responsabilul cu protecția datelor, incluse în GDPR, Revista Pandectele Române nr.1/2018, p.34-45.

3. Responsabilul cu protecția datelor (DPO) – funcționar public sau personal contractual?, Revista Română de Dreptul Muncii, nr.2/2108, p.53-65.

4. Protecția datelor personale: un nou început? (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru), Revista Curierul Judiciar nr.2/2018, p.63-65.

5. De la directivă la regulament în reglementarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene (în colaborare cu Constantin-Mihai Banu), în volumul Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, Daniel-Mihail Șandru (coordonatori), Protecția datelor cu caracter personal. Impactul protecției datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experiențelor românești şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitară, 2017, p.14-40.

6. Reforma instituțională, în materia protecției datelor, la nivel european, în volumul Andrei Săvescu (coordonator), Regulamentul general privind protecția datelor. Comentarii și explicații, Editura Hamangiu, 2018, p.1-11.

7. Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679. Experiențe din România (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru), în volumul Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018, p.7-24.

8. Relația dintre operator și persoana împuternicită, în domeniul protecției datelor personale, Revista Pandectele Române, nr.2/2018, p.71-79.

 9. The Sanctioning Regime Provided by Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Personal Data, Law Review, Volume VIII, Issue 1, January-June 2018, p. 60-73.

Opinii

Irina Alexe, 25 mai 2018: data de la care trebuie aplicat Regulamentul general privind protecția datelor. România este pregătită?, Juridice.ro, 25 mai 2018 sau academia.edu

Posted in Recenzii, bibliografie.