Skip to content


”Îmbunătăţirea protecţiei datelor la nivel global: Consiliul Europei îşi actualizează convenţia de referinţă” Traducere de Cristina Camelia Iosif

”Îmbunătăţirea protecţiei datelor la nivel global: Consiliul Europei îşi actualizează convenţia de referinţă”

Traducere de Cristina Camelia Iosif

În data de 18.05.2018 Consiliul European a adoptat un Protocol de de modificare prin intermeidul căruia a actualizat convenţia sa în ceea ce priveşte „Convenţia 108” (protecţia datelor).

Fiind singurul tratat internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic, cu relevanţă globală în acest domeniu, modernizarea Convenţiei atrage după sine provocările privind confidenţialitatea care rezultă din utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, consolidând mecanismul Convenţiei pentru asigurarea implementării acesteia.

Conform secretarului general Thorbjorn Jagland : “Încălcările frecvente ale dreptului la protecţia datelor au devenit o preocupare majoră în societăţile noastre. Convenţia modernizată va oferi un cadru juridic puternic pentru a preveni abuzurile. Statele ar trebui să adere rapid la tratat şi să se asigure că regulile de protecţie a datelor sunt respectate şi aplicate în practică “.

Cu ocazia celei de-a 128-a sesiuni din Elsinore, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat modernizarea Tratatului, care va fi construită din mai multe părţi ale „Convenţiei 108”, şi va fi deschisă oricărei ţări din lume. Acesta va rămâne neutru din punct de vedere tehnologic păstrându-şi dispoziţiile la nivel de principiu, permiţând Părţilor o marjă de apreciere atunci când le implementează prin legislaţia lor.

„Protocolul conţine inovaţii relevante, cum ar fi obligaţia de a declara încălcări ale datelor şi de a consolida cerinţa ca prelucrarea datelor să fie efectuată în mod proporţional şi să se aplice principiul minimizării datelor. De asemenea, aceasta consolidează responsabilitatea controlorilor de date şi transparenţa procesării datelor, ceea ce este esenţial pentru menţinerea încrederii în mediul digital.”

Convenţia modernizată impune aplicarea principiului “confidenţialităţii prin concepţie” introducând dreptul de a cunoaşte logica care stă la baza prelucrării datelor şi dreptul de a obiecta.

Aşadar , „Tratatul va fi deschis spre semnare la 25 iunie 2018 la Strasbourg, în prima zi a sesiunii de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

SURSA

 


Îmbunătăţirea protecţiei datelor la nivel global: Consiliul Europei îşi actualizează convenţia de referinţă

Traducere de Cristina Camelia Iosif

În data de 18.05.2018 Consiliul European a adoptat un Protocol de de modificare prin intermeidul căruia a actualizat convenţia sa în ceea ce priveşte „Convenţia 108” (protecţia datelor).

Fiind singurul tratat internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic, cu relevanţă globală în acest domeniu, modernizarea Convenţiei atrage după sine provocările privind confidenţialitatea care rezultă din utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, consolidând mecanismul Convenţiei pentru asigurarea implementării acesteia.
               Conform secretarului general Thorbjorn Jagland : "Încălcările frecvente ale dreptului la protecţia datelor au devenit o preocupare majoră în societăţile noastre. Convenţia modernizată va oferi un cadru juridic puternic pentru a preveni abuzurile. Statele ar trebui să adere rapid la tratat şi să se asigure că regulile de protecţie a datelor sunt respectate şi aplicate în practică ".
               Cu ocazia celei de-a 128-a sesiuni din Elsinore, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat modernizarea Tratatului, care va fi construită din mai multe părţi ale „Convenţiei 108”, şi va fi deschisă oricărei ţări din lume. Acesta va rămâne neutru din punct de vedere tehnologic păstrându-şi dispoziţiile la nivel de principiu, permiţând Părţilor o marjă de apreciere atunci când le implementează prin legislaţia lor.
               „Protocolul conţine inovaţii relevante, cum ar fi obligaţia de a declara încălcări ale datelor şi de a consolida cerinţa ca prelucrarea datelor să fie efectuată în mod proporţional şi să se aplice principiul minimizării datelor. De asemenea, aceasta consolidează responsabilitatea controlorilor de date şi transparenţa procesării datelor, ceea ce este esenţial pentru menţinerea încrederii în mediul digital.
               Convenţia modernizată impune aplicarea principiului "confidenţialităţii prin concepţie" introducând dreptul de a cunoaşte logica care stă la baza prelucrării datelor şi dreptul de a obiecta.
                Aşadar , „Tratatul va fi deschis spre semnare la 25 iunie 2018 la Strasbourg, în prima zi a sesiunii de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
 
SURSA
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808ac976
 
 
 
 
 

Posted in Reglementari.