Skip to content


Ordonanta Curtii din 15 iunie 2018 C-392/17, Sindicatul Energia Oradea

DOSAR IADUER

ECLI:EU:C:2018:491

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CURȚII
15 iunie 2018(*)
„Radiere”
În cauza C‑392/17,
având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Oradea (România), prin decizia din 20 martie 2017, primită de Curte la 29 iunie 2017, în procedura
Sindicatul Energia Oradea
împotriva
SC Termoelectrica SA,
PREȘEDINTELE CURȚII,
după ascultarea avocatului general, domnul P. Mengozzi,
dă prezenta
Ordonanță
1        Prin scrisoarea din 26 martie 2018, grefa Curții a transmis instanței de trimitere Hotărârea pronunțată la 21 martie 2018, Podilă și alții (C‑133/17 și C‑134/17, EU:C:2018:203), invitând‑o să îi indice dacă, în lumina acestei hotărâri, dorește să își mențină cererea de decizie preliminară.
2        Prin scrisoarea din 30 mai 2018, primită la grefa Curții la 8 iunie 2018, Curtea de Apel Oradea (România) a informat Curtea că nu intenționează să mențină această cerere de decizie preliminară.
3        În aceste condiții, se impune ca, în aplicarea articolului 100 din Regulamentul de procedură al Curții, să se dispună radierea prezentei cauze din registrul Curții.
4        Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.
Pentru aceste motive, președintele Curții dispune:
Radiază cauza C392/17 din registrul Curții.

Posted in Procedura trimiterii preliminare.