Skip to content


Cauza C-205/18, Dospinescu si altii a fost radiata prin Ordonanta din 21 iunie 2018

 

DOSAR IADUER.ro

ECLI:EU:C:2018:523

 

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CURȚII

21 iunie 2018(*)

„Radiere”

În cauza C‑205/18,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Pitești (România), prin decizia din 30 ianuarie 2018, primită de Curte la 20 martie 2018, în procedura

MariaCristina Dospinescu și alții

împotriva

Spitalului Județean de Urgență Vâlcea,

PREȘEDINTELE CURȚII,

după ascultarea avocatului general, domnul P. Mengozzi,

dă prezenta

Ordonanță

1        Prin scrisoarea din 7 mai 2018, grefa Curții a transmis instanței de trimitere Hotărârea pronunțată la 21 martie 2018, Podilă și alții (C‑133/17 și C‑134/17, EU:C:2018:203), invitând‑o să îi indice dacă, în lumina acestei hotărâri, dorește să își mențină cererea de decizie preliminară.

2        Prin scrisoarea din 6 iunie 2018, primită la grefa Curții la 12 iunie 2018, Curtea de Apel Pitești (România) a informat Curtea că nu intenționează să mențină această cerere de decizie preliminară.

3        În aceste condiții, se impune ca, în aplicarea articolului 100 din Regulamentul de procedură al Curții, să se dispună radierea prezentei cauze din registrul Curții.

4        Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța națională, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive, președintele Curții dispune:

Radiază cauza C205/18 din registrul Curții.

Luxemburg, 21 iunie 2018.

Grefier  

Președinte

Posted in Procedura trimiterii preliminare.