Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018

Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică (Principles of data protection – from theory to practice), Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366

[pdf cuprinssumar revista]

Rezumat: Principiile protecţiei datelor sunt analizate în cadrul unei conferinţe în data de 25 mai 2018, ziua în care Regulamentul General al Protecţiei Datelor (RGPD) a fost pus în aplicare. Importanţa principiilor este are în vedere contextul continuităţii interpretării acestora din cadrul regimului directivei şi în privinţa aplicării RGPD precum și al protecţiei datelor la nivelul Uniunii Europene. Sunt aduse în discuţie două exemple în care instanţe din România au aplicat Regulamentul, precum şi importanţa principiilor în jurisprudenţa Curţii de Justiţie. Principiile protecţiei datelor sunt elementele care în practică vor consacra aplicarea proporţională şi echitabilă a Regulamentului.

Cuvinte cheie: principii, protecţia datelor, instanţe judecătoreşti, România, Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD)

Abstract:

The principles of data protection are analyzed at the conference that takes place on the 25th of May 2018, the day on which the General Data Protection Regulation (GDPR) has been implemented. The importance of the principles is highlighted in the context of the continuity of their interpretation under the regime of the Directive and the application of the GDPR on data protection at EU level. On one hand we underlined two examples in which Romanian courts applied the Regulation, and on the other hand we stated the importance of the principles in the case law of the Court of Justice. The principles of data protection are the elements which in practice will enshrine the proportionate and equitable application of the Regulation.

Keywords: principles, data protection, courts, Romania, General Data Protection Regulation (GDPR)

Prezentare site:

În cadrul rubricii Instrumente, prof.dr. Daniel-Mihail Șandru aduce în discuție o temă de actualitate având în vedere contextul general de aplicare a regulilor GDPR. Principiile protecției datelor au suferit puţine modificări însă au fost introduse dispoziţii normative noi, care să consolideze aplicarea acestora. Reglementarea art. 5 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD sau GDPR) preia art. 4 din Directiva 46/95/CE cu două modificări. Una dintre acestea este semnificativă şi a avut efecte importante până în acest moment: operatorul trebuie să demonstreze (faţă de autoritatea de protecţia datelor şi faţă de persoana vizată) respectarea principiilor. Consecinţele practice ale acestei modificări au fost experimentate de cei mai mulţi dintre utilizatorii de internet, în special de comunicări prin newsletter, sub forma solicitării consimţământului specific în temeiul regulamentului.

Lucrarea a fost prezentata la conferinta din 25 mai 2018 Data Protection Experts, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice și Baroul București, cu susținerea partenerilor, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României. Detalii, interventia video, transcript

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

mihaisandru.ro

academia.edu

SSRN

researchgate

Posted in Recenzii, bibliografie.