Skip to content


Tribunalul Ilfov formuleaza o trimitere preliminara in domeniul cooperarii judiciare în materie civilă: EP, C-530/18

Tribunalul Ilfov formuleaza o trimitere preliminara in domeniul cooperarii judiciare în materie civilă : EP, C-530/18. Textul intrebarii preliminare este urmatorul:

În temeiul art.267 alin.(3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, Tribunalul Ilfov din România adresează Curţii de Justiţie a Uniunii Europene o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare pentru a răspunde la următoarele întrebări ce privesc interpretarea art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Bruxelles II Bis) :

1. Art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești trebuie interpretat în sensul că acesta instituie o excepţie de la regula de competenţă a instanţei naţionale unde copilul are domiciliul în fapt?

2. Art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești trebuie interpretat în sensul că constituie criterii care arată o legătură specială pe care copilul o are cu Franţa (criteriile enunţate de partea litigantă fiind următoarele: copilul este născut în Franţa, are un tată cetăţean francez, are familia de sânge constând în două surori şi un frate, o nepoată (fiica surorii sale), bunicul patern, actuala prietenă a tatălui şi fiica lor minoră în Franţa, în România neavând nicio rudă din partea mamei, merge la Şcoala Franceză, educaţia şi mentalitatea copilului au fost întotdeauna franceze, limba vorbită în casă între părinţi şi între părinţi şi copil era întotdeauna limba franceză), astfel că instanţa naţională trebuie să constate că instanţa din Franţa este mai bine plasată?

3. Art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești trebuie interpretat în sensul că diferenţele de procedură dintre legislaţiile celor două ţări, cum ar fi judecarea procesului fără prezenţa publicului, de către judecători specializaţi, servesc interesului superior al copilului în sensul acestor dispoziţii legale de drept comunitar?

 

Fără cale de atac.

Curia

 

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Ilfov

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

Citarea acestui articol: Daniel-Mihail Șandru,  Dragoș Călin, Constantin Mihai Banu, Tribunalul Ilfov formuleaza o trimitere preliminara in domeniul cooperarii judiciare în materie civilă: EP, C-530/18, Revista Afaceri Juridice Europene, nr. 1-2/2018, disponibil la adresa http://iaduer.ro/?p=6439

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.