Skip to content


Judecatoria Constanta formuleaza o trimitere preliminara: C-468/18, R

Judecatoria Constanta formuleaza o trimitere preliminara: C-468/18, R Textul intrebarii preliminare este urmatorul:

CURIA

 

”Faţă de considerentele arătate, în temeiul Art.267 lit.(a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, instanţa va sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene  cu o cerere de decizie preliminară în interpretare.

Având în vedere poziţia procesuală exprimată de părţi cu privire la conţinutul întrebării, instanţa apreciază că se impune a formula următoarele trei întrebări ce urmează a fi adresate Curţii:

•      În cazul în care o instanță dintr‑un stat membru este sesizată, printr-o cerere unică, cu trei petite, respectiv desfacerea căsătoriei părinților unui copil minor, răspunderea părintească asupra acestui copil şi obligația de întreținere față de același copil, dispozițiile art.3 lit.(a), art.3 lit.(d) și ale art.5 din Regulamentul nr.4/2009, pot fi interpretate în sensul că instanța de divorț care este, în acelaşi timp, instanță de la locul reședinței obișnuite a pârâtului şi instanţă în faţa căreia s-a înfăţişat pârâtul, poate soluționa cererea privind pensia de întreținere în favoarea copilului, deși s-a declarat necompetentă în materia răspunderii părintești privind acest copil sau cererea privind pensia de întreținere poate fi soluționată numai de instanța competentă să judece acțiunea în răspundere părintească față de copil?

•      În acceeaşi situaţie privind sesizarea instanţei naţionale, cererea privind pensia de întreținere în favoarea copilului îşi mai păstrează caracterul accesoriu faţă de acțiunea privind răspunderea părintească, în sensul articolului 3 litera (d) din acest regulament.

•      În ipoteza unui răspuns negativ la cea de a doua întrebare, este în interesul superior al minorului ca o instanţă dintr-un stat membru competentă, în temeiul art.3 lit.(a) din Regulamentul (CE) Nr.4/2009, să soluţioneze cererea în materie de obligație de întreținere a părintelui faţă de copilul minor rezultat din căsătoria ce se solicită a fi desfăcută, în condiţiile în care, aceeaşi instanţă, în privinţa exercitării autorităţii părinteşti, s-a declarat necompetentă, reţinând cu putere de lucru judecat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.12 din Regulamentul (CE) Nr.2201/2003 al  Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1347/2000.

În temeiul art.412 alin.1 pct.7 rap. la art.415 C.proc.civ.rep., constată că a intervenit suspendarea de drept a judecării cauzei, până la pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.”

CURIA

I.1. Instanta nationala – Judecatoria Constanta

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Citarea acestui articol: Daniel-Mihail Șandru,  Dragoș Călin, Constantin Mihai Banu, Judecatoria Constanta formuleaza o trimitere preliminara: C-468/18, R, Revista Afaceri Juridice Europene, nr. 1-2/2018, disponibil la adresa http://iaduer.ro/?p=6442

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.