Skip to content


Tribunalul Specializat Cluj formuleaza o trimitere preliminara: C-500/18, Reliantco Investment and Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti

Tribunalul Specializat Cluj formuleaza o trimitere preliminara: C-500/18, Reliantco Investment and Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti. Potrivit portalului instantelor de judecata, textul intrebarii preliminare este urmatorul:

Dispune, din oficiu sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare asupra următoarelor întrebări :1. În interpretarea noţiunii de „client obişnuit” prevăzute de art. 4 paragraful 1 punctul 12 din Directiva 2004/39/UE, instanţa naţională poate/trebuie să utilizeze aceleaşi criterii de interpretare care definesc noţiunea de consumator, în înţelesul articolului 2 litera b) din Directiva 93/13/CEE?2. În ipoteza unui răspuns negativ la prima întrebare, atunci în ce condiţii un „client obişnuit” în sensul Directivei 2004/13/UE se poate prevala, într-un litigiu precum cel din cauza principală, de calitatea de consumator şi3. În special, efectuarea de către un „client obişnuit” în sensul Directivei 2004/13/UE, a unui volum ridicat de tranzacţii, într-un interval de timp relativ scurt şi investirea unor sume semnificative de bani în instrumente financiare precum cele definite de articolul 4 paragraful 1 punctul 17 din Directiva 2004/39/UE, constituie criterii relevante pentru aprecierea calităţii de consumator a unui „client obişnuit” în sensul aceleiaşi directive?4. Dacă în demersul său de a-şi stabili competenţa, având obligaţia de a determina incidenţa, după caz, a articolului 17 paragraful 1 litera c) sau a articolului 7 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, instanţa naţională poate şi/sau trebuie să aibă în vedere temeiul de drept material invocat de reclamant – exclusiv răspundere noncontractuală – ca remediu pentru stipularea unor clauze pretins abuzive în sensul Directivei 93/13/CEE pentru care legea materială aplicabilă s-ar stabili în temeiul Regulamentului (CE) nr. 864/2007 (Roma II) ori eventuala calitate de consumator a reclamantului face irelevant temeiul de drept material al cererii sale?Dispune suspendarea judecării cererii de chemare în judecată, obiect al dosarului nr. 312/1285/2017 până la pronunţarea hotărârii preliminare.Cu drept de recurs, în ceea ce priveşte suspendarea soluţionării cauzei, pe toată durata suspendării cursului procesului.

 

CURIA

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Specializat Cluj

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii – din oficiu

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Citarea acestui articol: Daniel-Mihail Șandru,  Dragoș Călin, Constantin Mihai Banu, Tribunalul Specializat Cluj formuleaza o trimitere preliminara: C-500/18, Reliantco Investment and Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti, Revista Afaceri Juridice Europene, nr. 1-2/2018, disponibil la adresa http://iaduer.ro/?p=6445

Blog Afaceri juridice europene

Academia.edu

researchgate

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.