Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, Editia a II-a, 13 noiembrie 2018 – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, Editia a II-a, 13 noiembrie 2018

Universitatea Danubius

organizeaza

Conferinta nationala

Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor

Editia a II-a, 2018:  ”Drepturile persoanei vizate”

13 noiembrie 2018, ora 12, Galati

Cetateanul european, sau persoana vizata in limbajul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), este in centrul atentiei reglementarilor europene si nationale. O noua arhitectura institutionala, conceptuala si noi mecanisme juridice au fost introduse si sunt utilizate. Interesul pentru protectia datelor este dat atat de restrangerea activitatii in comunitatile virtuale, una dintre cele mai mari retele de socializare avand o scadere a numarului de utilizatori dupa intrarea in  vigoare a GDPR, mai multe plageri si sesizari, precum si actiuni in instanta.

Terenul drepturilor subiective ale persoanelor vizate va constitui obiectul unei monografii minutioase din partea autorilor, atat din perspectiva drepturilor acestora – cum ar fi, dreptul la stergere, dreptul la opozitie, portabilitatea datelor, dreptul la informare, – dar si prin corelare cu drepturile si obligatiile celorlalti actori implicati – respoonsabilul cu protectia datelor, operatorul sau imputernicitul.

 

AGENDA

11.30-12.00 Inscrierea participantilor

12.00-12.30 Deschiderea conferintei

Keynote speaker

Conf. univ. dr. Andy Pușcă, titlu rezervat

Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache,  titlu rezervat

Dr. Irina AlexeRolul DPO în respectarea drepturilor persoanei vizate

Lector univ. dr. Raul Felix Hodos, titlu rezervat

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Drepturile persoanei vizate din perspectiva aplicarii principiilor in jurisprudenta nationala şi europeana

12.30 – 13.00 Lansare de carte: Irina ALEXE, Daniel-Mihail ŞANDRU (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Editura Rosetti International, 2018

13.00 – 14.00 Sesiunea I. Regulamentul general privind protectia datelor. Drepturile persoanei vizate

Moderatori: Conf. univ. dr. Andy Pușcă;  Dr. Irina Alexe

Adriana Maria Şandru, Inovări şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul 2016/679

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Considerații asupra rectificării și restricționării prelucrării datelor cu caracter personal [Considerations on the rectification and restriction of personal data processing]

Hilda Sumalan, Bucur Laurentiu, Nicolae PloesteanuDreptul la portabilitate in administratia publica. Analiza si aplicatii practice.

 

14.00 – 14.15 Pauza

14. 15 – 15.00 Sesiunea II. Comunitati virtuale si GDPR

Moderatori: Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache; Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Daniela CireasaDesemnarea DPO pe baza unui contract de servicii 

Vorbitori in curs de confirmare

 

15.00-15.10 Pauza

15.10-15.45 Concluzii

 

Comitetul științific:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru -  Academia Română

Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University;

Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu – Academia Română

Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanviltellly”;

Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University;

Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University;

Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria;

Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies;

Dr. Neliana Rodean – University of Verona;

Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences;

Dr. Oana Stefan – King’s College London.

 

Comitet organizatoric:

Dr. Irina Alexe – Academia Română.

Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache - Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Florian Nuta - - Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Nicolae Ploesteanu – UMFST, Targu-Mures;

Conf. univ. dr. Monica Pocora - Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Andy Pusca – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Angelica Rosu - Universitatea Danubius, Galați.

Prof. univ. dr. Ion Rusu - Universitatea Danubius, Galați.

 

Alte informatii:

Inscrieri cu lucrari se fac pana la data de  30 octombrie 2018. Participarea este gratuita, fiind limitata de numarul locurilor. Se acordă certificat de participare. Articolele vor fi publicate in intr-un volum dedicat conferintei, ”Drepturile persoanei vizate”, care va aparea la o editura recunoscuta sau in Revista Pandectele romane editata de Wolters Kluwer Romania.

Parteneri:

LEGALITC – Asociatia internationala pentru drept, cultura si societate

Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Centrul pentru protectia datelor (CDP) – Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș

 

Mai multe informatii: ardae20007@gmail.com

 

Mai multe despre prima editie. Lucrările primei editii a conferintei au format ”Dosarul” unei Reviste PANDECTELE ROMÂNE

 

PANDECTELE ROMANE, nr. 1/2018

DOSAR – Protecția datelor și comunitățile virtuale
17 Daniel-Mihail ȘANDRU
Imposibila coexistență între protecția datelor și comunitățile virtuale? Ce urmează?
26 Adriana-Maria ȘANDRU
Privire critică asupra jurisprudenței Curții de Justiție a UE referitoare la interpretarea art. 8 privind protecția datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a  Uniunii Europene (CDFUE)
34 Irina ALEXE
Principalele noutăți privind responsabilul cu protecția datelor, incluse în GDPR
46 Arina DRAGODAN
Cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene prin schimb automat obligatoriu de informații și protecția datelor cu caracter personal
61 Silviu-Dorin ŞCHIOPU
Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./CNIL [Cauza C-507/17]
73 Cristian SOMOȘAN
Protecția specifică a copiilor în Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP/GDPR)
81 Elisabeta SLABU
Rolul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în asigurarea respectării dreptului la viață intimă, familială și privată. Corelarea cu prevederile Capitolului VI din Regulamentul (UE) 2016/679

 

Blog – Afaceri juridice europene

 

Regulamentul General privind Protecția Datelor

Capitolul III – Drepturile persoanei vizate

Secțiunea 1. Transparență și modalități

Articolul 12 – Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Secțiunea 2. Informare și acces la date cu caracter personal

Articolul 13 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

Articolul 14 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată

Articolul 15 – Dreptul de acces al persoanei vizate

 Secțiunea 3. Rectificare și ștergere

Articolul 16 – Dreptul la rectificare

Articolul 17 – Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Articolul 18 – Dreptul la restricționarea prelucrării

Articolul 19 – Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

Articolul 20 – Dreptul la portabilitatea datelor

Secțiunea 4. Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

Articolul 21 – Dreptul la opoziție

Articolul 22 – Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Secțiunea 5. Restricții

Articolul 23 – Restricții

 

Posted in Evenimente, Recenzii, bibliografie.